ข่าว

การศึกษา

images

ประกาศ...

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร1. รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร2. กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

เรียนต่อมหาลัย...

เตรียมพร้อม! 1 พ.ย. 65 เปิดยื่นพอร์ต 5 ม.ดังในรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 25661. ม.ศิลปากร สมัครที่ : https://bit.ly/3CqSszT 2. ม.เกษตรศาสตร์ สมัครที่ : https://bit.ly/3CqOaIy 3. ม.เชียงใหม่ สมัครที่ : https://bit.ly/3UTerGN 4. สจล. สมัครที่ : https://bit.ly/3UVd4ra 5. ม.ทักษิณ สมัครที่ : https://bit.ly/3M114Am------------------------------------ เข้ากลุ่ม TCAS เพื่อรับข่าวสาร : https://lin.ee/JapB1A8- หนังสือสรุปเนื้อหา A-LEVEL : https://bit.ly/3ahrG1r-----------------------------------ติดตามข่าวสาร TCAS เพิ่มเติมได้ที่- TIKTOK : https://bit.ly/3a78cMs- TWITTER : https://bit.ly/3yFSQch- FACEBOOK : https://bit.ly/3sDjXAX- INSTAGRAM : https://bit.ly/3z0GtYD


รายละเอียด
images

กฐินพระราชทาน...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมทำบุญโดยถวายพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วัดศรีมงคลใต้ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่กล่องร่วมทำบุญ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือ บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 058-0-35502-0กรุณาส่งใบโอนและใบร่วมทำบุญมาที่ โทรสาร 0 2849 7527***แจ้งการส่งเอกสาร โทร 02 105 4686 ต่อ 100195, 100196ติดต่อสอบถามกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โทร 02 105 4686 ต่อ 100195, 100196กองคลัง กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกองคลัง พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม กองคลัง พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


รายละเอียด
images

....

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการพิจารณาผ่านการประเมินโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9 (ครั้งที่ 3)สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.edpex.org/2022/07/edpex200-9.htmlมหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณทุกคณะ/หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด


รายละเอียด
images

ตอบโจทย์วัยทำงาน...

ตอบโจทย์วัยทำงาน! กับรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทดลองเรียน ก่อนศึกษาต่อในระดับ ป.โท ก็น่าสนใจ - ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2565 - 516 635 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการแนวคิดและกรอบดำเนินการของการประเมินวัฏจักรชีวิต ตัวเลือกของวิธีการประเมินผลกระทบ การจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต การจำลองสถานการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ในการประเมินวัฏจักรชีวิต การพัฒนาด้านเทคนิคและการประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตในอุตสาหกรรม การประเมินรอยเท้าคาร์บอน กรณีศึกษา- ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3BLbCQH- 516 636 การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการวิเคราะห์ปัญหาการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อม ศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่ 9 การวางแผนการฟื้นฟูเพื่อความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ กรณีศึกษา- ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3UgcXpB- ทดลองเรียน ก่อนศึกษาต่อในระดับ ป.โท- ลดเวลาเรียน ป.โท เรียน ป.ตรีอยู่ ก็ลงทะเบียนได้- ต่อยอดการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น- หากลงทะเบียนแบบสะสมหน่วยกิต สามารถเทียบโอนได้เมื่อผ่านเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด- ได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าเรียนครบตามเงื่อนไข- พิเศษ! ส่วนลด 20% ให้กับ* นักศึกษา ม.ศิลปากร* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร- ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2565ผ่านเว็บไซต์ https://su4life.comหรือสแกน QR Codeที่หน้าโปสเตอร์แต่ละรายวิชา- พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

รายวิชาที่สายเขียนแบบไม่ควรพลาด...

ออกแบบงานสถาปัตย์ให้ปังกว่าเดิมด้วยการเลือกพืชพรรณให้เหมาะสม รายวิชาที่สายเขียนแบบไม่ควรพลาดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ต.ค. 65 - 266 512 การใช้พืชพรรณในการออกแบบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชพรรณ การแยกประเภท การตั้งชื่อ และการจำแนก พืชพรรณ เทคนิคการปลูกและบำรุงรักษาพืชพรรณ หลักการออกแบบพืชพรรณ และ ปฏิบัติการใช้พืชพรรณในการออกแบบ- ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท- ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3qS2cfW- ทดลองเรียน ก่อนศึกษาต่อในระดับ ป.โท- Upskill ต่อยอดสายงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น- Reskill เพิ่มพูนทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ให้กับตนเอง- หากลงทะเบียนแบบสะสมหน่วยกิต สามารถเทียบโอนได้เมื่อผ่านเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด- ได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าเรียนครบตามเงื่อนไขพิเศษ! ส่วนลด 20% ให้กับ* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา* นักศึกษา ม.ศิลปากร* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร- ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2565ผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3qS2cfWหรือสแกน QR Code ที่หน้าโปสเตอร์ของรายวิชา- พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

ประกาศ...

ประกาศ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th เมนู "ขึ้นทะเบียนบัณฑิต"- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ===> https://eds.su.ac.th/maniga/ปริญญา/stepgradonline.pdf- ขั้นตอนการขอคืนค่าประกันของเสียหาย ===> https://eds.su.ac.th/maniga/ปริญญา/ขั้นตอนขอคืนค่าประกันของเสียหาย.jpg


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร...

มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2565และขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ reg.su.ac.th คลิกที่เมนู "ขึ้นทะเบียนบัณฑิต" โดยด่วนปล.สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมย่อยในระดับคณะวิชา วันรับขวัญบัณฑิต และกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่จะประกาศให้ทราบในภายหลัง


รายละเอียด
images

ประกาศ...

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร1. รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ และผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตและลักษณะต้องห้าม และรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการทาบทามให้เข้ารับการสรรหาฯ อ่านประกาศ2. หลักเกณฑ์การจัดทำวิสัยทัศน์ วิธีการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ อ่านประกาศ


รายละเอียด
images

ขอความร่วมมือบุคลากร...

เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบประเมินการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)วัตถุประสงค์ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไปการตอบแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์นี้ จะไม่ทราบว่าผู้ตอบแบบประเมินคือใคร บุคลากรจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรุณาตอบภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.ขอขอบคุณในความร่วมมือ Link : https://bit.ly/3S8neCB หรือ ที่ portal.su.ac.th เลือกไอคอน Evaluation System (ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ 2565)


รายละเอียด
images

ขอความร่วมมือนักศึกษา...

เรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)วัตถุประสงค์ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป การตอบแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์นี้ จะไม่ทราบว่าผู้ตอบแบบประเมินคือใคร นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่กระทบต่อการเรียนของนักศึกษากรุณาตอบภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.ขอขอบคุณในความร่วมมือ Link : https://bit.ly/3LheszO หรือ ที่ portal.su.ac.th เลือกไอคอน Evaluation System (ขอเชิญนักศึกษาร่วมประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีของคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565)


รายละเอียด
images

สมัครฟรี! ได้แล้วที่นี่...

มาสร้างแบรนด์ออนไลน์ให้ได้ยอดขายสุดปังด้วยกลยุทธ์จากกูรูด้าน Online Marketingสมัครฟรี! ได้แล้วที่นี่The Young Entrepreneur Mastery 2022- เข้าเรียนครบตามเงื่อนไข รับทันทีใบ Certificate- เหมาะกับนักศึกษาทุกระดับและผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจ/ผู้ที่มีธุรกิจและต้องการเพิ่มเติมทักษะ- รับชม Live ผ่าน Zoom แบบ Closed Group ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเดือนนี้พบกับ Class 07"กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์"โดย คุณธิติพล เทียมจันทร์ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลเนื้อหา :ขั้นตอนสร้างแบรนด์สินค้าให้ดัง ยอดขายปังๆ บนโลกออนไลน์- Market Research วิเคราะห์ตลาดเพื่อกำหนดเป้าหมายและกระบวนการที่ชัดเจน- Customer Insight รู้ลึกความต้องการลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด- Brand Building วิธีการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด เป็นที่จดจำของลูกค้า29 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น.สนใจสมัครได้ที่ https://forms.microsoft.com/r/MpXzBQvUJJตั้งแต่วันนี้ - 26 กันยายน 2565สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่- Line ID : su4life- FB Fanpage : @SU4Life.Silpakorn


รายละเอียด
images

การเปิด – ปิด ประตูมหาวิทยาลัย...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง การเปิด – ปิด ประตูมหาวิทยาลัย………………………………………………………………ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 - 13 กันยายน 2565 นั้น เนื่องจากถนนมาลัยแมน – ถนนทรงพล เป็นเส้นทางขบวนเสด็จพระราชดำเนินฯ ในการนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบริเวณถนนเส้นทางเสด็จดังกล่าว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงขอประกาศปิดประตูมาลัยแมนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 – 13 กันยายน  2565 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2565(ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย)รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

ทับแก้ววิชาการ...

ทับแก้ววิชาการพบกับกิจกรรมสนุกๆจาก คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ / คณะมัณฑนศิลป์ /คณะอักษรศาสตร์ /คณะศึกษาศาสตร์ /คณะวิทยาศาสตร์ /คณะเภสัชศาสตร์ /คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /สำนักหอสมุดกลาง/สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ / หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร / สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี / กองบริหารงานวิชาการ /กองกิจการนักศึกษา / กองงานวิทยาเขตฯ/องค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


รายละเอียด
images

ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี...

สวธ. เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณีศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช ๒๕๕๕ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ VICHOKE ART-ROOMกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม และครอบครัวมุกดามณี  ขอเรียนเชิญผู้รักงานศิลปะและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธี “เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช ๒๕๕๕” ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ VICHOKE ART-ROOM (บ้านเลขที่ ๕๒/๓๙-๔๐ ถนนปทุมสายใน ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี)ภายในงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ การแสดงศิลปะ Performance Art ชุดที่ ๑-๒, นิทรรศการจัดแสดงงานศิลปะของศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี อาทิ จิตรกรรมบนแผ่นอลูมิเนียม, เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอาครีลิก สีเสปรย์ บนกระดาษสา ผ้าใบ แผ่นไม้, เทคนิคหมีกจีนบนกระดาษ, เทคนิคเกรยองบนกระดาษ และประติมากรรม ๓ มิติ ที่สร้างสรรค์การสร้างสรรค์ผลงานจากเทคนิคเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น รวมถึงยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ดังนี้ การสาธิตการทำลาบ, การสาธิตการทำส้มตำ, การสาธิตการทำหมูย่าง, การสาธิตการทำเนื้อสะดุ้ง, การสาธิตการทำไก่คอยคู่, การสาธิตการทำหมูภาวนา, การสาธิตการทำน้ำสกัดผลไม้ธรรมชาติ และการสาธิตการทำมะม่วงน้ำปลาหวานสำหรับความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ศิลปะ VICHOKE ART-ROOM บ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี อาคารหลังนี้ที่จังหวัดปทุมธานี เดิมเป็นทั้งบ้านและสตูดิโอของอาจารย์วิโชค (ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี) อาจารย์วิโชคและครอบครัวย้ายเข้ามาเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ตั้งแต่รอบข้างยังเป็นทุ่งหญ้าและป่ากล้วย และอาศัยอยู่ตราบจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี อาจารย์วิโชคสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแทบทั้งหมดที่บ้านหลังนี้ ทั้งผลงานจิตรกรรมบนผ้าใบ แผ่นไม้ อลูมิเนียม ผลงานศิลปะที่ผสมวัสดุธรรมชาติและอุตสาหกรรม ผลงานปะติด ผลงานในแนวทางจัดวาง (installation) ในบ้านหลังเดียวกันนี้ยังเป็นที่เก็บสะสมหนังสือศิลปะจำนวนมหาศาลที่อาจารย์วิโชคซื้อหาและได้รับมาจากที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้เป็นข้อมูลในการเขียนหนังสือ ศึกษาหาความรู้ เตรียมการสอน หลาย ๆ เล่มเปรียบเสมือนของสะสมอันเป็นที่รักยิ่ง อาจารย์วิโชคไม่เคยหยุดทำงานศิลปะ ไม่เคยหยุดค้นคว้าหาความรู้ ไม่เหน็ดเหนื่อยกับการถ่ายทอด เผยแพร่ศิลปะสู่สาธารณชน ทั้งในรูปแบบผลงานศิลปะหลากหลายลักษณะ และบทความ ข้อเขียนต่าง ๆ แม้เมื่อท่านป่วยหนักและในวาระสุดท้ายของชีวิต ศิลปะคือส่วนสำคัญยิ่งของความคิดและลมหายใจของอาจารย์วิโชคเมื่ออาจารย์วิโชคเสียชีวิตในวัยเพียง ๖๗ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลงเหลือผลงานศิลปะ หนังสือ ความรู้ และความทรงจำมากมาย อัดแน่น อบอวลอยู่ในบ้าน ด้วยความรักและระลึกถึง ครอบครัวจึงติดสินใจปรับปรุงส่วนหนึ่งของบ้านและสตูดิโอของอาจารย์วิโชคให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปะ ภายใต้ชื่อ “Vichoke Art-Room“ โดยจัดสรรพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วนสำคัญคือ ห้องแสดงนิทรรศการ ห้องสมุด ห้องพักสำหรับศิลปิน และสตูดิโอทำงานศิลปะ ด้วยความหวังที่จะเผยแพร่ผลงานและแบ่งปันองค์ความรู้มากมายที่อาจารย์วิโชคเก็บสะสมไว้ ให้สาธารณชนได้เรียนรู้และเข้ามาใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ... สอดคล้องกับคำสอน “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” ที่ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี หยิบยกมาสอนลูกศิษย์ และอาจารย์วิโชคยึดถือไว้ในใจเสมอ เพราะชีวิตคนเรานั้นแสนสั้น แต่ศิลปะและความรู้นั้นยิ่งใหญ่ไม่สิ้นสุด See lessโอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านศิลปะ ณ ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ VICHOKE ART-ROOM บ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี (บ้านเลขที่ ๕๒/๓๙-๔๐ ถนนปทุมสายใน ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี) ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.culture.go.th, เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม


รายละเอียด
images

130 ปี วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี...

130 ปี วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี15 กันยายน 2565ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพภาพผลงานโดยศิลปิน : สุรกิจ ธรรมาสถิตย์(ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์)--------------------------------------------------------130th SILPA BHIRASRI DAY 202215 September 2022at Silpakorn University, Wangthapra BangkokArtist : Surakit ThammasathitAlumni of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts.


รายละเอียด
images

สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร...

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2565ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิเสนอชื่อผ่านระบบ online ที่ https://vote.su.ac.th/ วันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.*เมื่อยืนยันการลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ online แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการขอใช้สิทธิ มาเป็นการเสนอชื่อฯ ณ หน่วยเลือกตั้งได้เสนอชื่อผ่านระบบ online https://vote.su.ac.th/ วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.หย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ หน่วยงานต้นสังกัด วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.council.su.ac.th


รายละเอียด
images

สมัครฟรี!...

บริหารต้นทุนธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอดตอบโจทย์ลูกค้าด้วย Data Analytic* สมัครฟรี! ได้แล้วที่นี่ *The Young Entrepreneur Mastery 2022- เข้าเรียนครบตามเงื่อนไข รับทันทีใบ Certificate- เหมาะกับนักศึกษาทุกระดับและผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจ/ผู้ที่มีธุรกิจและต้องการเพิ่มเติมทักษะ- รับชม Live ผ่าน Zoom แบบ Closed Group ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเดือนพบกับ Class 06Cost Management & Data Analyticโดย คุณกฤตกร วงษ์ศุทธิภากรผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บจก.สมาร์ทคอสท์เนื้อหา :วิธีการบริหารต้นทุนและสร้างตัวตนให้อยู่รอดด้วย Data Analytic- การบริหารธุรกิจปัจจุบันที่เน้นการจัดการต้นทุนต่ำ- ข้อมูลที่ต้องรู้ในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจ สร้างแบรนด์- ข้อมูลที่ควรพิจารณาที่ทำให้ลูกค้าเป้าหมายโดนใจ- ตัวชี้วัดความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ธุรกิจ* 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น.* สนใจสมัครได้ที่ https://forms.office.com/r/bzGAVkeqZNตั้งแต่วันนี้ - 22 สิงหาคม 2565* สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่- Line ID : su4life- FB Fanpage : @SU4Life.Silpakorn


รายละเอียด
images

ขอแสดงความยินดี...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์นันทา  ขุนภักดี ผู้เคยสอนคณะอักษรศาสตร์ และบุคลากรผู้แต่งคำประพันธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสรับโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศวันเกิดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ ๖๕ ปี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕


รายละเอียด
images

ขอแสดงความยินดี...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับรางวัล ยกย่องคุณธรรม จริยธรรม (บุคคลต้นแบบความดี) ประเภทบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการดีเด่น ในโครงการอัตลักษณ์ภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2565


รายละเอียด
images

ลงทะเบียนเปิดบัญชี SU-IT Account...

ห้ามพลาด! กับสิทธิพิเศษมากมาย เพื่อใช้งาน SU NET SERVICES สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แค่ลงทะเบียนเปิดบัญชี SU-IT Account ได้ SU-IT Account 2 ชุด (xxxxx_x@silpakorn.edu และ xxxx_x@su.ac.th) นำไปใช้สิทธิกันได้เลย4 STEP ลงทะเบียนเปิดบัญชี SU-IT Account1. เข้า portal.su.ac.th > เลือก ลงทะเบียนเปิดบัญชี2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน3. ยืนยัน รหัส OTP ด้วย SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนในระบบ4. กำหนดรหัสใหม่สิทธิพิเศษ สำหรับนักศึกษาเมื่อสมัคร SU-IT Account รับสิทธิใช้บริการต่างๆ ได้มากมายที่ portal.su.ac.th เช่น SU Free WiFi, SU Smart App, SU Microsoft 365, SU Google Workspace for Education, SU e-Learning, Computer Lab, ICT Service, Free Prints, Download Software, VPN, SU-Mail


รายละเอียด
images

ลงทะเบียน SU-IT Account แล้วได้รับสิทธิพิเศษใช้ SU NET SERVICES อะไรบ้าง ?...

สิทธิพิเศษ สำหรับนักศึกษาเมื่อสมัคร SU-IT Account รับสิทธิใช้บริการต่างๆ ได้มากมายที่ portal.su.ac.th เช่น SU Free WiFi, SU Smart App, SU Microsoft 365, SU Google Workspace for Education, SU e-Learning, Computer Lab, ICT Service, Free Prints, Download Software, VPN, SU-Mail1. SU Free WiFi : ใช้ฟรีตามจุดบริการภายในมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 3 SSID    1. SU-WiFi    2. su-roam-WiFi    3. eduroam : ให้บริการเฉพาะจุดสาธารณะ เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด อาคารเรียนรวม ฯลฯ2. SU Smart App    แอปพลิเคชันบนมือถือของมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับนักศึกษา3. SU Microsoft 365    ใช้ฟรี Microsoft 365 Online Version และดาวน์โหลด Offline Version นำไปติดตั้งที่เครื่องส่วนตัว (มีเงื่อนไข) เช่น Word, Excel, PowerPoint, Teams, SharePoint, Calendar, OneDrive, OneNote เป็นต้น4. SU Google Workspace for Education    บริการ Google Drive, Gmail, Meet และบริการอื่นๆ ของ Google5. SU e-Learning    บริการ Moodle LMS จัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร6. Computer Lab    บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ติดตั้งไว้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ของอาจารย์ นักศึกษา    1. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 6 ห้อง    2. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี     จำนวน 1 ห้อง    3. สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน      จำนวน 2 ห้อง7. ICT Service    บริการให้คำปรึกษา แก้ไข ประสาน รับแจ้งปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครือข่าย บริการต่าง ๆ ของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกวิทยาเขต8. Free Prints    นักศึกษาปรินท์งานฟรี เทอมละ 100 บาท ใช้บริการได้ทุกวิทยาเขต รวมกว่า 30 เครื่องพิมพ์    ราคา : ขาว-ดำ แผ่นละ 1 บาท สี แผ่นละ 5 บาท    สถานที่ : จำนวนทั้งหมด (30 เครื่อง)    วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 14 เครื่อง    สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  จำนวน   4 เครื่อง    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จำนวน   7 เครื่อง    วังท่าพระ                        จำนวน   2 เครื่อง    บางรัก                            จำนวน   1 เครื่อง    เมืองทองธานี                   จำนวน   2 เครื่อง    ศูนย์สันสกฤต คณะโบราณ พุทธมลฑล สาย 3 จำนวน   1 เครื่อง9. Download Antivirus    Antivirus ซึ่งทางมหาวิทยาลัยซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อให้ใช้กันภายในองค์กร โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปีตามความเหมาะสม10. VPN (Virtual Private Network)    การเชื่อมต่อเพื่อรับส่งข้อมูลภายในองค์กรจากระยะไกลที่ปลอดภัยระหว่างคุณและอินเทอร์เน็ต อยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยได้11. SU-Mail บริการอีเมล    ผู้ใช้งานทุกคนจะมี SU-IT Account 2 ชุด คือ    xxxxx_x@silpakorn.edu ใช้สำหรับ login Google Apps และ    xxxx_x@su.ac.th ใช้สำหรับ login Microsoft Office 365    โดยมีจุดประสงค์ให้ใช้ SU-IT Account : @silpakorn.edu เน้นในเรื่องการเรียนการสอนติดต่อกับนักศึกษา และ @su.ac.th ใช้สำหรับบริหารจัดการและติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ


รายละเอียด
images

วิธีประกาศคะแนนสอบ PDPA style...

วิธีการประกาศคะแนนสอบผ่าน Assignments ชั้นเรียนออนไลน์ เป็นไปตาม พ.ร.บ. PDPA และการเข้าดูคะแนนสำหรับนักศึกษา ใน MS Teamsการประกาศคะแนนสอบ1. คลิกเมนู Assignments2. คลิกปุ่ม Create เลือก Assignment3. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน Assignment4. อาจารย์ให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคน (โดยนักศึกษาสามารถดูคะแนนได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น)5. ในเมนู Grades แสดงภาพรวมคะแนนทุกงานของนักศึกษา อาจารย์สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel ได้การเข้าดูคะแนนสำหรับนักศึกษาวิธีที่ 1 คลิกแท็บ Activity > Feed > เลือกหัวข้อที่ต้องการวิธีที่ 2 คลิกแท็บ Assignments > จะปรากฎงานทั้งหมดที่ถูกมอบหมาย สามารถคลิกหัวข้องานที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสาร การประกาศคะแนนสอบผ่าน Assignments ชั้นเรียนออนไลน์ เป็นไปตาม พ.ร.บ. PDPA และการเข้าดูคะแนนสำหรับนักศึกษา ใน MS Teams (ไฟล์ PDF) : https://bit.ly/3ujahfF


รายละเอียด
images

สมัครฟรี!...

บริหารและจัดการภาษีอย่างไรให้โปรพร้อมกลยุทธ์เด็ดรับมือภาวะเศรษฐกิจขาลงจากมืออาชีพด้านการจัดการภาษี- สมัครฟรี! ได้แล้วที่นี่The Young Entrepreneur Mastery 2022- เข้าเรียนครบตามเงื่อนไข รับทันทีใบ Certificate- เหมาะกับนักศึกษาทุกระดับและผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจ/ผู้ที่มีธุรกิจและต้องการเพิ่มเติมทักษะ- รับชม Live ผ่าน Zoom แบบ Closed Group ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเดือนพบกับ Class 05"เทคนิคการวางแผนภาษี"โดย คุณจรัญญา แสงสุขดีกรรมการผู้จัดการ บจก.แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์เนื้อหา :กลยุทธ์การบริหารการเงินครบด้านอย่างมืออาชีพ- เทคนิคการบริหารสภาพคล่องในภาวะเศรษฐกิจขาลง ในฐานะเจ้าหนี้และลูกหนี้- การวางแผนภาษีระยะสั้นและระยะยาว- มาตราการภาษีสรรพากรในการช่วยเหลือเยียวยา- 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น.- สนใจสมัครได้ที่ https://forms.microsoft.com/r/FZYYPkVt6Bตั้งแต่วันนี้ - 25 กรกฎาคม 2565- สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่- Line ID : su4life- FB Fanpage : @SU4Life.Silpakorn


รายละเอียด
images

บัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2563...

สำหรับบัณฑิตใหม่ [ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563]ท่านสามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตร ได้ที่กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ในวัน เวลา ราชการเอกสารที่ต้องเตรียมมา : สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่facebook : กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรhttps://www.facebook.com/Division.of.Academic.Administrationเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 098-275-6858 หรือ 034-255-091ปล. อย่าลืม!!! ดำเนินการขอคืนค่าประกันของเสียหายให้เรียบร้อยศึกษาข้อมูลทางเพจ http://reg5.su.ac.th/registrar/home.asp


รายละเอียด
images

SME D YOUND Entrepreneur 2022...

ติดอาวุธ ส่งเสริมทายาทนักธุรกิจ และนักธุรกิจรุ่นใหม่ พลิกโฉมธุรกิจสู่อนาคต Post Covid Future ที่ https://smeyoungentrepreneur.com/


รายละเอียด
images

ขั้นตอนการเข้าใช้งานรายวิชาใน MS Teams...

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จัดทำระบบ sync ข้อมูลการลงทะเบียนจากระบบ REG ไปยัง Teams สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถเปิดใช้งานห้องเรียนที่สร้างขึ้นใน Microsoft Teams โดยระบบจะดึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องเรียนโดยอัตโนมัติวิธีการเข้าใช้งานรายวิชาที่สร้างขึ้นใน Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ผู้สอนง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้1. เข้า Portal.su.ac.th > เลือก MS OFFICE 365 > เลือก Teams2. เลือกไอคอน Teams > เลือกรายวิชาที่ต้องการเปิดใช้งาน3. คลิกปุ่ม Activateกรณี ที่ต้องการเพิ่มสมาชิกนอกเหนือจากที่ระบบดึงมาให้จาก REG สามารถทำได้โดย1. คลิกปุ่ม Add member2. เลือกสถานะ (ในที่นี้เลือก Teacher)3. พิมพ์ชื่อสมาชิกที่ต้องการเพิ่ม4. คลิกปุ่ม Addเอกสาร การเข้าใช้งานรายวิชาใน Microsoft Teams (ไฟล์ PDF) : https://bit.ly/3QRRQrY


รายละเอียด
images

ระบบ sync ข้อมูล SU REG กับ MS Teams (School Data Sync)...

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สอนรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ที่สนใจระบบ sync ข้อมูล SU REG กับ MS Teams (School Data Sync)สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จัดทำระบบ sync ข้อมูลการลงทะเบียนจากระบบ REG ไปยัง Teams สำหรับผู้สอนรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ที่สนใจ สามารถเปิดใช้งานห้องเรียนที่สร้างขึ้นใน Microsoft Teams โดยระบบจะดึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องเรียนโดยอัตโนมัติกำหนดการ1. วันที่ 20 มิ.ย. 2565 (วันแรกของการลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565) ระบบเริ่ม sync ข้อมูลการลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 และสร้างห้องเรียนรองรับการใช้งาน โดยจะมีการ sync ข้อมูลเพิ่ม/ถอนทุกวันจนสิ้นสุดระยะเวลาเพิ่ม/ถอนตามปฎิทินการศึกษา2. วันที่ 18 ก.ค. 2565 (วันที่สิ้นสุดช่วงเพิ่ม/ถอน ภาคการศึกษาต้น) สำหรับรายวิชาภาคการศึกษาปลาย และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 ที่สิ้นสุดลงแล้ว ระบบจะปรับชื่อจาก (ชื่อเดิม) ไปเป็น Archived - (ชื่อเดิม) ทั้งนี้ จะดำเนินการเฉพาะรายวิชาที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบ School Data Sync ในภาคการศึกษาก่อนโดยไม่กระทบกับรายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้นเอง


รายละเอียด
images

แจ้งปิดเส้นทางการจราจรและงดจ่ายน้ำประปา...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง แจ้งปิดเส้นทางการจราจรและงดจ่ายน้ำประปาภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์………………………………………………………………ตามที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และได้ดำเนินการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวนั้นในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้รับจ้าง) จะเข้าดำเนินการขุดดินเพื่อวางบ่อพักระบบไฟฟ้าแรงสูงและคืนสภาพถนนบริเวณหน้าคณะอักษรศาสตร์ถึงบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวฯ มีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางการจราจรตั้งแต่แยกอาคาร 50 ปี ถึงทางเข้าคณะเภสัชศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น. และงดจ่ายน้ำประปาในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ซึ่งพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ ดังนี้ หลังโรงอาหารเพชรรัตน์, ศูนย์เรียนรวม2, สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีและบ้านพักเพชรรัตน์ ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา  และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน  พ.ศ. 2565          ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์


รายละเอียด
images

ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง  ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นการชั่วคราว …………………………………………….. ตามที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชสนามจันทร์ ได้จัดทำโครงการปรับปรุง   ระบบส่ง- จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และได้ดำเนินการจ้าง          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวนั้น ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะเข้าดำเนินการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย ฯ ในบางพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามช่วงเวลา ดังนี้ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.- อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์- อาคาร 50 ปี คณะอักษรศาสตร์- กลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ทั้งหมด- กลุ่มอาคารบ้านพักเทพศิลป์ทั้งหมด- สำนักงานอธิการบดี- กองบริหารงานวิชาการ- โรงสูบน้ำที่ 1- กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตทั้งหมด- ร้านกาแฟอเมซอน - ร้านนม Milk Land (วัวแดง) - อาคารวัชรนาฏยสภา (A4) คณะอักษรศาสตร์ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. - สำนักงานบริหารงานวิจัย- หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ตึกเก่า)- สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี (ศร.1)- อาคารวิทยาศาสตร์ 1/ อาคารวิทยาศาสตร์ 2- อาคารธรรมชาติวิทยา- หอพักทับแก้ว 1 / หอพักทับแก้ว 2- โรงอาหารสระแก้ว- อาคารศูนย์เรียนรวม 2ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เป็นปกติในทันที หากเกิดเหตุขัดข้องประการใด สามารถแจ้งเหตุมาที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย  กองงานวิทยาเขตฯ เพื่อจะได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป เบอร์โทรศัพท์ภายใน 200200, 200201 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก 034-109-686 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย                ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565                                                     (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย)                                                    รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์


รายละเอียด
images

มาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

การเรียนการสอนนักศึกษา / การปฏิบัติการบุคลากรนักศึกษา- เปิดใช้พื้นที่ 100%- ใช้การเรียนการสอน ONLINE เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร- ปฏิบัติงานในพื้นที่ 100%การจัดกิจกรรม- รองอธิการบดี / ผู้รับผิดชอบโครงการดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด- ประกาศแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน- จัดเตรียมจุดบริการ ล้างมือ / หน้ากาก / เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิกรณีเสี่ยงต่ำ- ปฏิบัติงานตามปกติ- ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอกรณีเสี่ยงสูง- ปฏิบัติงานตามปกติ- ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ- เว้นระยะห่าง- ตรวจ ATK ทุก 5 และ 10 วันกรณีติดเชื้อ- หยุดปฏิบัติงาน- กักตัวอยู่ที่บ้านหรือสถานที่ที่จัดไว้ให้- เข้ารักษาตัว


รายละเอียด
images

โครงการประกวดวาดภาพดิจิทัลอาร์ต...

โครงการประกวดวาดภาพดิจิทัลอาร์ต WANG THA PHRA IS NOW ประจำปี พ.ศ.2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 80,000 บาท จากมหาวิทยาลัยศิลปากรหัวข้อในการประกวดครั้งนี้คือ WANG THA PHRA IS NOWโดยมีไอเดียมาจากการที่ “วังท่าพระ” นั้นเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญ สวยงาม และมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และปัจจุบันนี้วังท่าพระได้มีการปรับปรุงทัศนียภาพใหม่ให้มีความร่วมสมัย พร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยดิจิทัล ไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาSU Style เลยอยากจะเชิญชวนเพื่อน ๆ ที่มีฝีมือด้านการวาดภาพมาร่วมแสดงทัศนียภาพของวังท่าพระในปัจจุบันผ่านมุมมองของตัวเอง นอกจากได้โชว์ฝีมือแล้วยังมีเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาทเลยทีเดียว ! อีกทั้งผลงานที่เข้ารอบคัดเลือกจะได้จัดแสดงบน www.thesilpa.com  - เปิดให้ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ไปจนถึง 9 ก.ค. 2565 ผ่านทาง Google Form : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeHzwGcuuy1.../closedform- ช่องทางการส่งผลงาน รายละเอียดเพิ่มเติม และเกณฑ์การร่วมประกวด : https://drive.google.com/.../1O_S8hycsw7hwKBjFmn6tNw77HK...คัดเลือก 10 รางวัล ดังนี้รางวัลชนะเลิศ                      จำนวน  1  รางวัล  เงินรางวัล 30,000 บาท                           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน  1 รางวัล   เงินรางวัล 20,000 บาท                                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน  1  รางวัล  เงินรางวัล 15,000 บาท             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    จำนวน  1  รางวัล  เงินรางวัล 7,500 บาท          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4    จำนวน  1  รางวัล  เงินรางวัล 5,000 บาทรางวัลชมเชย                       จำนวน  5  รางวัล  เงินรางวัลละ  2,000 บาท          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox : Su Style หรือโทรศัพท์  0 2105 4686 (ต่อ 100225)


รายละเอียด
images

เปิดรับสมัคร...

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหาผู้บริหาร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 0 2105 4686 ต่อ 100232-100235 โทรสาร 0 2849 7505ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

สมัครฟรี!...

Unlock โลกการลงทุนสู่ Metaverse!กับ CEO Cryptomind และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการสกุลเงินดิจิทัลแห่งประเทศไทย!- สมัครฟรี! ได้แล้วที่นี่ -The Young Entrepreneur Mastery 2022- เข้าเรียนครบตามเงื่อนไข รับทันทีใบ Certificate- เหมาะกับนักศึกษาทุกระดับและผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจ/ผู้ที่มีธุรกิจและต้องการเพิ่มเติมทักษะ- รับชม Live ผ่าน Zoom แบบ Closed Group ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเดือนนี้พบกับ Class 04Unlock Metaverse and Blockchain Opportunityโดย คุณสัญชัย ปอปลีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Cryptomind Advisory และที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเนื้อหา :เทคโนโลยี Blockchain AI VR เปลี่ยนผ่านสู่โลกอนาคตและกระแส Metaverse ประเทศไทย- ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากกระแส Metaverse ที่น่าจับตามอง- วิธีการลงทุนสร้างกำไรในโลก Metaverse - 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น.- สนใจสมัครได้ที่ https://forms.microsoft.com/r/A1c1xPJC7qตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2565- สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่- Line ID : su4life- FB Fanpage : @SU4Life.Silpakorn


รายละเอียด
images

เปิดรับสมัคร...

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหาผู้บริหาร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 0 2105 4686 ต่อ 100232-100235 โทรสาร 0 2849 7505 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

การดำเนินงานปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง การดำเนินงานปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์……………………ตามที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และได้ดำเนินการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวนั้น ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้รับจ้าง) จะเข้าดำเนินการเทคอนกรีตและซ่อมแซมถนน บริเวณ สี่แยกอาคาร 50 ปี ถึง บริเวณอาคารศูนย์รวม 2 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น. ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางการจราจรบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบต่อการใช้เส้นทางการจราจร จึงโปรดงดหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางก่อสร้างดังกล่าว  ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ประกาศ ณ วันที่   26   พฤษภาคม  พ.ศ. 2565                              (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย)  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์


รายละเอียด
images

แจ้งเตือน!! เจ้าของบัญชีอีเมล @silpakorn.edu...

แจ้งเตือน!! เจ้าของบัญชีอีเมล @silpakorn.edu ที่ยังไม่ได้ย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive และ Google Shared Drive โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 พ.ค. นี้ วันที่ 1 มิ.ย. สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีจะเริ่มกำหนดโควตา 5 GB ให้ใช้พื้นที่ไม่เกินโควตา หากใช้พื้นที่เกิน จะไม่สามารถเก็บไฟล์เพิ่มเติม หรือ สร้าง Google Doc, Sheet, และ Form ได้สำหรับผู้ที่ใช้พื้นที่เกิน 5 GB สามารถเปิดเอกสารเก่าได้ และรับ-ส่งอีเมล ได้เท่านั้นคู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive ได้ที่ https://bit.ly/3hB6402สามารถติดต่อ แจ้งฝากข้อความผ่าน Facebook : สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

ป.โท ด้านเคมี 2 รายวิชา ป.โท ด้านเคมี จากคณะวิทยาศาสตร์...

อยากเรียนต่อ ป.โท ด้านเคมีต้องไม่พลาด หรือ Upskill ต่อยอดความรู้ให้โดดเด่นก็ทำได้ กับ 2 รายวิชา ป.โท ด้านเคมี จากคณะวิทยาศาสตร์- 513 751 เคมีอินทรีย์ฟิสิกัลขั้นสูง- 513 753 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1- Upskill เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน- ทบทวนและเพิ่มพูนทักษะที่เคยเรียน- ผ่านเกณฑ์ประเมินผล รับประกาศนียบัตร และสะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนเมื่อสอบเข้ามาเป็นนักศึกษา ม.ศิลปากร- ทดลองเรียนก่อนตัดสินใจศึกษาต่อระดับ ป.โท- เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2565ผ่านทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th หรือแจ้งลงทะเบียนผ่าน Line ID : su4life- พิเศษ! ส่วนลด 20% มอบให้กับ* นักศึกษา ม.ศิลปากร* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร- พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

พบกับ 10 รายวิชา ป.โท จาก 5 หลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร...

เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดการองค์การหรือด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมก็น่าสนใจ ต่อยอดความรู้และประยุกต์ใช้งานได้จริงพบกับ 10 รายวิชา ป.โท จาก 5 หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร- Upskill เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน- ทบทวนและเพิ่มพูนทักษะที่เคยเรียน- ผ่านเกณฑ์ประเมินผล รับประกาศนียบัตร และสะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนเมื่อสอบเข้ามาเป็นนักศึกษา ม.ศิลปากร- ทดลองเรียนก่อนตัดสินใจศึกษาต่อระดับ ป.โท- เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2565ผ่านทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th หรือแจ้งลงทะเบียนผ่าน Line ID : su4life- พิเศษ! มีส่วนลดมอบให้- ส่วนลด 60% สำหรับนักศึกษาในโครงการ 4+1 ที่เคยลงทะเบียนรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการในภาคการศึกษาที่ 2/2564- ส่วนลด 20% สำหรับศิษย์เก่า ม.ศิลปากร / บุคลากรที่สังกัด ม.ศิลปากร / ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป / ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา / ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร- พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn


รายละเอียด
images

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา 2563ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ภายใต้แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังต่อไปนี้1. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะต้องปฏิบัติดังนี้1.1 ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม- กรณีได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19ต้องได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ และมีผลการวินิจฉัยสุดท้ายว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยนำหลักฐานใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อคณะวิชาที่สังกัด- กรณีแพทย์วินิจฉัย หรือลงความเห็นว่าไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ ให้นําหลักฐานใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อคณะวิชาที่สังกัด1.2 ในระหว่างการฝึกซ้อม (วันฝึกซ้อมคณะวิชาวันฝึกซ้อมย่อย และวันฝึกซ้อมใหญ่) และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง หากพบว่าตนเองมีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ หายใจลำบาก หรือได้กลิ่นลดลง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือคณะวิชาโดยทันที เพื่อจักดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคต่อไป1.3 สำหรับผู้ที่มีผลการตรวจCOVID-19 ตามมาตรการคัดกรองด้วยชุดตรวจATKตามประกาศนี้มีผลตรวจเป็นบวก จะไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในรอบปีการศึกษา 2563ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาถัดไป2. แนวทางปฏิบัติวันฝึกซ้อมคณะวิชา2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีกำหนดฝึกซ้อมคณะวิชา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565ต้องตรวจคัดกรองด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจ ATK ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้การรับรอง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 และรายงานผลการตรวจต่อเจ้าหน้าที่ของคณะวิชา หรือช่องทางที่คณะวิชากำหนด ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อมทั้งนี้สำหรับคณะวิชาที่มีการจัดเตรียมชุดตรวจ ATK แก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ดำเนินการตรวจคัดกรอง ATK ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ สถานที่ฝึกซ้อมของคณะวิชา และรายงานผลการตรวจต่อเจ้าหน้าที่คณะวิชา หรือช่องทางตามที่คณะวิชากำหนด ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อม2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีกำหนดการฝึกซ้อมคณะวิชา ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ต้องตรวจคัดกรองด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจ ATK ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้การรับรอง ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อมกับคณะวิชา โดยแสดงผลการตรวจต่อเจ้าหน้าที่คณะวิชา หรือช่องทางตามที่คณะวิชากำหนด และต้องทำการตรวจATK ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 โดยรายงานผลการตรวจต่อเจ้าหน้าที่คณะวิชา หรือช่องทางตามที่คณะวิชากำหนด2.3 ในวันฝึกซ้อมย่อยคณะวิชา ผู้สำเร็จการศึกษาที่มารายงานตัว ต้องสวมหน้ากากอนามัยผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองคณะวิชา (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ3. แนวทางปฏิบัติวันฝึกซ้อมย่อย (วันที่ 7 มิถุนายน 2565)ผู้สำเร็จการศึกษาที่มารายงานตัว ต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ4. แนวทางปฏิบัติวันฝึกซ้อมใหญ่ (วันที่ 8 มิถุนายน 2565)ผู้สำเร็จการศึกษาที่มารายงานตัว ต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ5. แนวทางปฏิบัติวันพักการฝึกซ้อม (วันที่ 9 มิถุนายน 2565)5.1 ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะวิชา ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATKกับหน่วยบริการที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้บริการ ณวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (รอกำหนดจุดอีกครั้ง)โดยมหาวิทยาลัยจะส่งผลการตรวจให้กับคณะวิชา5.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจคัดกรองกับหน่วยบริการที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้บริการ ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK กับสถานพยาบาล โดยต้องนําใบรับรองผลการตรวจที่สถานพยาบาลออกให้ มารายงานต่อเจ้าหน้าที่คณะวิชา หรือช่องทางตามที่คณะวิชากำหนด ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น.6. แนวทางปฏิบัติวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (10 มิถุนายน 2565)ผู้สำเร็จการศึกษาที่มารายงานตัว ต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์สม่ำเสมอประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคมพ.ศ. 2565ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัยประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


รายละเอียด
images

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร...

ข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565https://www.dsa.su.ac.th/graduate/


รายละเอียด
images

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง การดำเนินงานปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์………………………………………………………………ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินงาน “โครงการปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์” นั้นในการนี้ กฟภ.(ผู้รับจ้าง) จะเข้าดำเนินการขุดดินเพื่อวางบ่อพักระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณสี่แยกอาคาร 50 ปี ถึงบริเวณแยกป้ายคณะอักษรศาสตร์ ฝั่งขาเข้าคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางการจราจร 1 ช่องจราจร (ฝั่งขาเข้า) ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น. และอาจส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงทางหรือหลีกเลี่ยงการจราจรบางพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัยรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์


รายละเอียด
images

เรียนรู้การทำ Deep Learning ด้วย MATLAB...

- เรียนรู้การทำ Deep Learning ด้วย MATLABเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Image Processing ด้วย CNN- เข้าร่วมฟรี! คลาสสุดท้ายแล้วพลาดไม่ได้! - MATLAB Deep Learning for Image Processing using CNN- วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.- ผ่านระบบ ZOOMเนื้อหา :- Deep Learning in Engineering and Science- Developing a Deep Learning Solution in MATLAB- Demo: Featured Detecting Objects with YOLO V2- Resources for Further Learningบรรยายโดย คุณกัณฐิกา วงษ์เกษมApplication Engineer - Ascendas Systems- เข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย- เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการใช้โปรแกรม MATLAB- เข้าร่วมครบตามเงื่อนไข รับ Certificate ไปเลย!- สมัครได้ที่ https://forms.gle/fxFC1E1RcuBToJmi9ตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤษภาคม 2565- สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่- Line ID : su4life- FB Fanpage : @SU4Life.Silpakorn


รายละเอียด
images

รายวิชา ป.โท จากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร...

- เรียนรู้หลักการทางเซลล์วิทยาและชีววิทยาการเจริญของสัตว์ประยุกต์ใช้เทคนิคทางเซลล์และชีวโมเลกุลในทางสัตวศาสตร์กับรายวิชา ป.โท จากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร- 710 502 เซลล์และชีววิทยาการเจริญหลักการทางเซลล์วิทยาและชีววิทยาการเจริญ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ในระดับโมเลกุล การควบคุมการแสดงออกของยีน พื้นฐานด้านเซลล์และโมเลกุลในการเจริญของตัวอ่อน ผลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของสัตว์ ประยุกต์ใช้เทคนิคทางเซลล์และชีวโมเลกุลในทางสัตวศาสตร์- เรียนในรูปแบบออนไลน์- เพิ่มพูนความรู้และต่อยอดวิชาชีพได้- นำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้จริง- ผ่านเกณฑ์เงื่อนไข รับประกาศนียบัตร/สะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนได้- เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2565ผ่านทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.thหรือแจ้งลงทะเบียนผ่าน Line ID : su4life- พิเศษ! ส่วนลด 20% สำหรับ* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา* นักศึกษา ม.ศิลปากร* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร- พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

เปิดลงทะเบียนแล้ว! 4 รายวิชาด้านนิติวิทยาศาสตร์...

เปิดลงทะเบียนแล้ว! 4 รายวิชาด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ไม่เหมือนใคร  มีให้เลือกทั้ง ป.โท และ ป.เอกใครอยากเรียน ลงทะเบียนไว้ได้เลยตั้งแต่วันนี้ - รายวิชาระดับ ป.เอก- 510 600 บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม- รายวิชาระดับ ป.โท- 510 630 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์- 510 690 หลักการ จริยธรรม และวิชาชีพทางนิติวิทยาศาสตร์- 510 691 นิติเวชศาสตร์และนิติพยาธิวิทยา(อ่านรายละเอียดได้ในแต่ละรูป)- ผู้สนใจด้านนิติวิทยาศาสตร์ต้องไม่พลาด!- Upskill ต่อยอดการทำงานของตนเอง- ทบทวนและเพิ่มพูนทักษะที่เคยเรียน- ผ่านเกณฑ์เงื่อนไข รับประกาศนียบัตร/สะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนได้- เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2565ผ่านทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.thหรือแจ้งลงทะเบียนผ่าน Line ID : su4life- พิเศษ! ส่วนลด 20% สำหรับ* นักศึกษา ม.ศิลปากร* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร- พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง  ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นการชั่วคราว ........................................................ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม มีแผนงานย้ายอุปกรณ์ตัดตอนโหลดเบรก 115 KV   ต้องดับไฟฟ้าระบบ 115 KV ทั้งนี้ เพื่อให้ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์                 มีกระแสไฟฟ้าใช้งานต่อไปนั้น จึงมีความจำเป็นต้องสับเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าระบบ 22 KV แทน มหาวิทยาลัยฯ           จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นการชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 และในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น. (โดยประมาณ) ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด จักเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เป็นปกติในทันที หากเกิดเหตุขัดข้องประการใด สามารถแจ้งเหตุมาที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองงานวิทยาเขตฯ      เพื่อจักได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป เบอร์โทรศัพท์ภายใน 200200, 200201 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก 034 – 109686 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


รายละเอียด
images

4 รายวิชา ป.โท จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

เพิ่มพูนและต่อยอดความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง/การลงทุนกับ4 รายวิชา ป.โท จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมให้ทุกท่าน Upskill แล้ววันนี้- 263 510 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์- 263 511 การบริหารจัดการเอกสารก่อสร้าง- 263 535 การบูรณาการงานระบบอาคาร- 263 537 ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพื่อการดำเนินงาน(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแต่ละรูป)- ต่อยอดความรู้เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง- เพิ่มพูนความรู้ในด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์- ผ่านเกณฑ์เงื่อนไข รับประกาศนียบัตร/สะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนได้- เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2565ผ่านทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.thหรือแจ้งลงทะเบียนผ่าน Line ID : su4life- พิเศษ! ส่วนลด 20% สำหรับ* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา* นักศึกษา ม.ศิลปากร* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร- พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

The Young Entrepreneur Mastery 2022...

ไม่ว่าใครก็เข้าใจและรู้ทัน Cryptocurrency ได้!พร้อมทั้งเทคนิคการทำกำไรจากกูรูด้านคริปโตฯ- สมัครฟรี! ได้แล้วที่นี่The Young Entrepreneur Mastery 2022- เข้าเรียนครบตามเงื่อนไข รับทันทีใบ Certificate- เหมาะกับนักศึกษาทุกระดับและผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจ/ผู้ที่มีธุรกิจและต้องการเพิ่มเติมทักษะ- รับชม Live ผ่าน Zoom แบบ Closed Group ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเดือนนี้พบกับ Class 03โลกการลงทุนใน Cryptocurrencyโดย คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ผู้ก่อตั้ง Bitcast นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเนื้อหา :Cryptocurrency ประโยชน์และความเสี่ยงที่ผู้เล่นใหม่ต้อง เข้าใจ และ รู้ทัน- เข้าใจ: ที่มาของคริปโตฯ วิธีเลือกเหรียญทำกำไร ความเสี่ยงการลงทุน- รู้ทัน: อนาคตการทำกำไรใน Bitcoin ข้อควรระวังสำหรับนักลงทุนมือใหม่- 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น.- สนใจสมัครได้ที่ https://forms.microsoft.com/r/19EiMNYh73ตั้งแต่วันนี้ - 24 พฤษภาคม 2565- สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่- Line ID : su4life- FB Fanpage : @SU4Life.Silpakorn


รายละเอียด
images

เปิดจองหอพัก...

ขณะนี้เปิดระบบจองหอพัก นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถจองหอพักได้ที่ http://www.dsa.su.ac.th/dorm/• สามารถตรวจสอบใบสมัครของตนเองได้ที่ : https://datastudio.google.com/s/uk1y-K-PTVM• สามารถตรวจสอบสถานะห้องพักคงเหลือได้ที่ : https://datastudio.google.com/s/ie7Mlvve89U


รายละเอียด
images

MATLAB and Simulink & Machine Learning...

ทำ Machine Learning ได้ด้วย Simulinkพบกับ Class 02 จาก MATLAB for AI Seriesเข้าร่วมฟรี! พลาดไม่ได้!- MATLAB and Simulink & Machine Learning- วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.- ผ่านระบบ ZOOMเนื้อหา :- Introduction to MATLAB- Introduction to SIMULINK- MATLAB for Machine Learning- Resources for further Learningบรรยายโดย คุณกัณฐิกา วงษ์เกษมApplication Engineer - Ascendas Systems- เข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย- เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการใช้โปรแกรม MATLAB- เข้าร่วมครบตามเงื่อนไข รับ Certificate ไปเลย!- สมัครได้ที่ https://forms.gle/6PDckhNHThensFAo9ตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤษภาคม 2565- สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่- Line ID : su4life- FB Fanpage : @SU4Life.Silpakorn


รายละเอียด
images

หลักสูตรระยะสั้น SHC640405002...

เริ่มต้นสร้างอาชีพที่แตกต่างด้วยงานแก้วสอนตั้งแต่กระบวนการขึ้นรูปจนถึงการสร้างแผนธุรกิจเรียนจบผ่านเงื่อนไข รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น SHC640405002เทคนิคการเป่าแก้วเพื่อการสร้างสรรค์อาชีพ- สร้างสรรค์ผลงานแก้วโดยการเป่าแก้วแท่งตันและแก้วท่อกลวง- ฝึกฝนกระบวนการขึ้นรูป การผสานสี และการสร้างลวดลาย- เรียนรู้การสร้างแผนธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม- ค่าลงทะเบียน : 12,000 บาท- ONSITE ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐมคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา- บุคคลทั่วไป อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ สร้างอาชีพเสริมและ/หรือสะสมหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเมื่อมีความพร้อม- สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 14 สิงหาคม 2565ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางhttps://lifelong.su.ac.thหรือแจ้งผ่านทาง Line ID : su4life- หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

หลักสูตรระยะสั้น SHC650405002...

สร้างสรรค์จาน-ชามเซรามิกแบบไม่ซ้ำใครด้วยการใช้แป้นหมุนไฟฟ้าพร้อมทั้งเทคนิคดี ๆเรียนครบตามเงื่อนไข รับใบ Cer ไปได้เลย!หลักสูตรระยะสั้น SHC650405002การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนระดับพื้นฐานในงานเซรามิก- สร้างสรรค์งานเซรามิกโดยการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า- สร้างสรรค์จาน-ชาม แจกันเซรามิกที่ไม่เหมือนใคร!- เรียนรู้เทคนิคสร้างผลงานจากศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ- ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท* พิเศษ! ส่วนลด 30% สำหรับบุคลากร ม.ศิลปากร เหลือเพียง 4,900 บาท *- ONSITE ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม.ใครเรียนได้บ้าง?- อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี- สามารถทำงานกับดินได้- สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 มิถุนายน 2565- รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่งเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางhttps://lifelong.su.ac.thหรือแจ้งผ่านทาง Line ID : su4life- หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

หลักสูตรระยะสั้น SHC650405001...

กลับมาตามคำเรียกร้องสร้างผลงานเซรามิกที่ไม่เหมือนใครพร้อมรับใบ Cer เมื่อเรียนจบตามเงื่อนไขใครสนใจรีบสมัครเลย  รับจำนวนจำกัดนะหลักสูตรระยะสั้น SHC650405001เทคนิคการสร้างสรรค์งานเซรามิกระดับพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ- สร้างสรรค์งานเซรามิกโดยวิธีขึ้นรูปด้วยมือ- เรียนรู้เทคนิคสร้างผลงานจากศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ - ประเมินราคาผลงานเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจได้ - ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท* พิเศษ! ส่วนลด 30% สำหรับบุคลากร ม.ศิลปากร เหลือ 4,900 บาท *- ONSITE ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐมใครสมัครได้บ้าง?- อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี- สามารถทำงานกับดินได้- สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 พฤษภาคม 2565- รับจำนวนจำกัดเพียงแค่ 20 ที่นั่งเท่านั้น!ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง https://lifelong.su.ac.thหรือแจ้งลงทะเบียนผ่าน Line ID : su4life- พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

การเปิด – ปิด ประตูมหาวิทยาลัย...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง การเปิด – ปิด ประตูมหาวิทยาลัยด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม  2565 เวลา 11.25 น. (เป็นการส่วนพระองค์) นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูศึกษาศาสตร์ และประตูทับแก้ว ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน  พ.ศ. 2565ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัยรองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

เรียน เจ้าของบัญชีอีเมล @silpakorn.edu ทุกท่าน...

เรียน เจ้าของบัญชีอีเมล @silpakorn.edu ทุกท่านเรื่อง ขอให้ย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive และ Google Shared Drive เนื่องจากสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีจะทำการ reset ระบบในเดือนมิถุนายน จึงขอให้เจ้าของบัญชีอีเมล @silpakorn.edu ย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive และ Google Shared Drive เพื่อให้ผู้ใช้ทุกท่านใช้พื้นที่จัดเก็บไม่เกิน 5 GB ต่อคน ตามการปรับเปลี่ยนนโยบายของ Google (ภายใต้ account @silpakorn.edu) ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยังระบบ Office 365 ที่อยู่ภายใต้ account @su.ac.th ด้วยเครื่องมือ https://mover.io/ ศึกษาคู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive ได้ที่ https://bit.ly/3hB6402 หรือสแกนผ่าน QR CODEสามารถติดต่อ แจ้งฝากข้อความผ่าน Facebook : สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

ขอแสดงความยินดี...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)


รายละเอียด
images

ขอแสดงความยินดี...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)


รายละเอียด
images

TCAS65: ปรับปฏิทินการยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์รอบ 2 และการรับสมัครรอบ 3...

- ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 2 จากเดิม 4 พ.ค. 65 เป็น 9 พ.ค. 65- ยืนยันสิทธิ์รอบ 2 ในระบบ TCAS65 จากเดิม 4 - 5 พ.ค. 65 เป็น 9 - 10 พ.ค. 65- สละสิทธิ์รอบ 2 สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์รอบ 1 หรือ 2 จากเดิม 6 พ.ค. 65 เป็น 11 พ.ค. 65- สมัครคัดเลือกรอบ 3 ในระบบ TCAS65 จากเดิม 2 - 10 พ.ค. 65 เป็น 2 - 12 พ.ค. 65- ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 ไม่เปลี่ยนกำหนดการ คือ 18 พ.ค. 65- ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 ในระบบ TCAS65 ไม่เปลี่ยนกำหนดการ คือ 18 - 19 พ.ค. 65


รายละเอียด
images

รายงาน...

รายงานผลการตรวจสอบ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564


รายละเอียด
images

วิดีโอ No Gift Policy งดรับ งดให้...

ถ่ายทอดนโยบายโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับชมวีดีโอ nogift policyQR CODE No Gift Policy


รายละเอียด
images

ผลการดำเนินงาน...

ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


รายละเอียด
images

ระบบบันทึกประวัติการรับวัคซีน...

ขอเชิญชวนชาวศิลปากรบันทึกผลการตรวจ ATK ระบบบันทึกประวัติการรับวัคซีน สามารถใช้บันทึกผล ATK ได้ด้วย สามารถใช้เพื่อรวมศูนย์ข้อมูล และแสดงผลประวัติวัคซีน และ ATK ในระดับ บุคคล ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย (ตามสิทธิ์ที่กำหนด) ลดปัญหาการรวบรวมข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเข้าถึงระบบได้ที่ SU Web Portal (ไอคอน Vaccination Record) หรือ ทางลิงก์ : https://bit.ly/3uO11kn


รายละเอียด
images

เปิด 2 รายวิชาระดับ ป.โท ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม...

ระบบคลังหน่วยเปิด 2 รายวิชาระดับ ป.โท ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนักศึกษา ป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์/บุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเลย❗️- 516 622 มลพิษทางอากาศและการควบคุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการควบคุมลพิษทางอากาศ หลักการและวิธีการป้องกันมลพิษทางอากาศและการผลิตที่สะอาดเพื่อลดมลพิษทางอากาศและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม การเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ การออกแบบ และการดูแลรักษาระบบระบายอากาศและระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ กรณีศึกษา- 516 633 ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมหลักการของภูมิสารสนเทศ การเก็บรวบรวม การจัดการ และการค้นคืนข้อมูลภูมิลักษณ์ ด้วยภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเชิงสถิติธรณีของข้อมูลภูมิลักษณ์ การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการติดตามตรวจสอบ กรณีศึกษา- ค้นหาความชอบและความถนัดของตนเอง- นำความรู้ไปประยกุต์ใช้หรือต่อยอดอาชีพได้- เรียนผ่านเกณฑ์แล้วเทียบโอนได้ ไม่ต้องเรียนซ้ำ- ได้ใบประกาศนียบัตรเก็บลง Portfolio ได้พิเศษ! ส่วนลด 20% สำหรับ* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา* นักศึกษา ม.ศิลปากร* ศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://lifelong.su.ac.thตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2565พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeLineOA : shorturl.at/jpEX8Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

เข้าร่วมฟรี!...

จัดการกับ Big Data ด้วย MATLAB ได้ไม่ยาก!พบกับคลาสแรกจาก MATLAB for AI Seriesเข้าร่วมฟรี! สมัครได้เลย!01 : MATLAB Fundamentals in Data Scienceวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOMเนื้อหา :- What is new in MATLAB- Visualization Data with Interactive Apps- Pre-processing Data with Interactive Apps- Analyzing Data with Interactive Appsบรรยายโดย คุณกัณฐิกา วงษ์เกษมApplication Engineer - Ascendas Systems- เข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย- เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB- เข้าร่วมครบตามเงื่อนไข รับ Certificate ไปเลย!สมัครได้ที่ https://forms.gle/QpMqBKMnNgbJ11v7Aตั้งแต่วันนี้ - 22 เมษายน 2565สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่- Line ID : su4life- FB Fanpage : @SU4Life.Silpakorn


รายละเอียด
images

สมัครฟรี! ...

จัดการพอร์ตลงทุนอย่างเซียนไม่ยาก!ด้วยเคล็ด(ไม่)ลับจากกูรูด้านกองทุนรวมสมัครฟรี! ได้แล้วที่นี่The Young Entrepreneur Mastery 2022- เข้าเรียนครบตามเงื่อนไข รับทันทีใบ Certificate- เหมาะกับนักศึกษาทุกระดับและผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจ/ผู้ที่มีธุรกิจและต้องการเพิ่มเติมทักษะ- รับชม Live ผ่าน Zoom แบบ Closed Group ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเดือนนี้พบกับ Class 02"ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม" โดย คุณกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ. กสิกรไทยเนื้อหา :เงินลงทุนน้อย-ไม่มีเวลา "กองทุนรวม" ทางเลือกหนึ่งของนักลงทุน-️ สร้างพอร์ตลงทุนอย่างไรให้อยู่รอดทุกวิกฤต-️ จัดพอร์ตลงทุนแบบไหนไม่ให้เจ็บ-️ แก้พอร์ตลงทุนอย่างไรให้รอดจากดอยณ วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น.สนใจสมัครได้ที่ https://forms.office.com/r/0wFwErabK8ตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2565สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่- Line ID : su4life- FB Fanpage : @SU4Life.Silpakorn


รายละเอียด
images

การปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Google...

แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Googleตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป  “Google” จะปรับยกเลิก unlimited cloud storage ทั่วโลก โดยบริการต่างๆ ของ Google เช่น Google Drive, Google Classroom, Gmail, Google Meet, etc. ยังใช้งานได้เหมือนเดิม แต่จะเก็บข้อมูลได้ไม่เกิน 4 GB ต่อคน มีผลให้มหาวิทยาลัยต้อง migrate ข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้งานย้ายข้อมูลออกจากระบบ Google Drive และ Google Shared Drive ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ก่อนการ reset ระบบในเดือนมิถุนายน เพื่อรองรับการใช้งานหลังการปรับเปลี่ยนนโยบายทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยังระบบ Office 365 ด้วยเครื่องมือ https://mover.io/ ศึกษาคู่มือได้ที่  https://bit.ly/3hB6402


รายละเอียด
images

School Data Sync...

School Data Syncระบบ sync ข้อมูล SU REG กับ MS Teamsสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จัดทำระบบ sync ข้อมูลการลงทะเบียนจากระบบ REG ไปยัง Teams ผู้สอนรายวิชา ภาคฤดูร้อนที่สนใจ สามารถเปิดใช้งานห้องเรียนที่สร้างขึ้นใน Microsoft Teams โดยระบบจะดึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องเรียนโดยอัตโนมัติกำหนดการ● วันที่ 11 เม.ย. 2565 (วันแรกของการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน) ระบบเริ่ม sync ข้อมูลการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน และสร้างห้องเรียนรองรับการใช้งาน โดยจะมีการ sync ข้อมูลเพิ่ม/ถอนทุกวันจนสิ้นสุดระยะเวลาเพิ่ม/ถอนตามปฎิทินการศึกษา● วันที่ 25 เม.ย. 2565 (วันที่สิ้นสุดช่วงเพิ่ม/ถอน ภาคฤดูร้อน) สำหรับรายวิชาภาคปลายที่สิ้นสุดลงแล้ว ระบบจะปรับชื่อจาก (ชื่อเดิม) ไปเป็น Archived - (ชื่อเดิม) ทั้งนี้ จะดำเนินการเฉพาะรายวิชาที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบ School Data Sync ในภาคการศึกษาก่อนโดยไม่กระทบกับรายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้นเอง


รายละเอียด
images

ปิดให้บริการชั่วคราว...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง งดให้บริการโครงการผลิตน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั่วคราว......................ด้วยโครงการผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่ามีบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูง จึงมีความจำเป็นให้บุคลากรกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการ ส่งผลให้จำนวนพนักงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงของดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2565 เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโดยรอบโครงการฯ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของบุคลากรและผู้รับบริการ***** ขออภัยในความไม่สะดวก ******


รายละเอียด
images

ปรับปรุงระบบส่ง - จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง การดำเนินงานปรับปรุงระบบส่ง - จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์………………………………………………………………ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินงานปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นั้น  ในการนี้ กฟภ. จะเข้าดำเนินการขุดเจาะดันท่อร้อยสาย (HDD) ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 – 9 เมษายน  2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. (ช่วงเวลากลางคืน) ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนและอาจมีความจำเป็นต้องปิดกั้นการจราจรบางพื้นที่ และเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจรและการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร โปรดหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามวันและเวลาดังกล่าวทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


รายละเอียด
images

รับสมัคร...

รับสมัครคัดเลือก บริษัทประกันภัย เพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2565 อ่านรายละเอียด


รายละเอียด
images

ชมนิทรรศการ...

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์อัตลักษณ์ต้นแบบ 3 จังหวัด 28 อำเภอโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินการโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากรณ ลานบีคอน 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ระหว่างวันที่ 25-27มีนาคม 2565 เวลา10.30 น. -20.30 น.พิธีเปิด วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.


รายละเอียด
images

ขอแสดงความยินดี...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาสัตววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

ขอเชิญ...

ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมตอบแบบประเมินความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

รายวิชา 360 103 วาดเส้น 1 (Drawing I)...

รายวิชาที่หลายคนถามหา เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้!!- ฝึกวาดเส้นแบบต่าง ๆ เพื่อพื้นฐานการวาดที่แม่นยำ- นำผลงานในชั้นเรียนไปเป็น Portfolio SUTCAS ได้- ใครอยากเข้าคณะมัณฑนศิลป์ ต้องเรียนแล้ว.รายวิชา 360 103 วาดเส้น 1 (Drawing I)หลักการ วิธีวาดภาพลายเส้นและแรเงาพื้นฐานของหุ่นรูปทรงเรขาคณิต หุ่นนิ่งจากธรรมชาติและจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ ภาพภูมิทัศน์ ลักษณะของโครงสร้าง รูปทรง น้ำหนัก แสงและเงา พื้นผิว ระยะ.เหมาะสำหรับ- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า- บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน 2565ทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th.พิเศษ! ส่วน 20% มอบให้กับ* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา* นักศึกษา ม.ศิลปากร* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร.หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

สมัครฟรี...

ต้อนรับเดือนมีนาคม กับคลาสแรกจาก 12 คลาสจากกูรูด้านการออมเงินและการลงทุนสมัครฟรี! ได้แล้วที่นี่.The Young Entrepreneur Mastery 2022- เข้าเรียนครบตามเงื่อนไข รับทันทีใบ Certificate- เหมาะกับนักศึกษาทุกระดับและผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจ/ผู้ที่มีธุรกิจและต้องการเพิ่มเติมทักษะ- รับชม Live ผ่าน Zoom แบบ Closed Group ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย.เดือนนี้พบกับ Class 01"เก็บเงินให้อยู่หมัด ลงทุนยังไงให้ถูกจุด ในยุค Digital" โดย K WEALTH GURUเนื้อหา :-️ เตรียมพร้อมก่อนเก็บเงิน วางแผนการเงินก่อนเกษียณ- วิธีเลือกการลงทุนให้ได้กำไรสูงสุดในเศรษฐกิจยุคโควิด-1924 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น..สนใจสมัครได้ที่ t.ly/53CRตั้งแต่วันนี้ - 21 มีนาคม 2565.สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่- Line ID : su4life- FB Fanpage : @SU4Life.Silpakorn


รายละเอียด
images

The Young Entrepreneur Mastery 2022...

The Young Entrepreneur Mastery 2022ติดอาวุธให้พร้อมประกอบธุรกิจ ด้วย 12 คลาสพิเศษ กับ 13 กูรู ด้านการลงทุนและธุรกิจ ที่มือใหม่และมือเก๋าต้องห้ามพลาด.- ความรู้แน่นด้วย Innovative Investment- กลยุทธ์เด็ดด้วย mkt technic- และเทคนิคธุรกิจจากตัวจริง expert sharing(ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.30-15.30 น.).- เข้าเรียนครบตามเงื่อนไข รับทันทีใบ Certificate- เหมาะกับนักศึกษาทุกระดับและผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจ/ผู้ที่มีธุรกิจและต้องการเพิ่มเติมทักษะ- รับชม Live ผ่าน Zoom แบบ Closed Group ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย.เริ่มรับสมัคร Class 01 วันอังคารที่ 1 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.หัวข้อ "เก็บเงินอย่างไรให้อยู่หมัด ลงทุนยังไงให้ถูกจุด ในยุค Digital"โดย K WEALTH GURU.สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่- Line ID : su4life- FB Fanpage : https://www.facebook.com/SU4Life.Silpakorn


รายละเอียด
images

Python...

เปิดตัวหลักสูตรระยะสั้น Upskill ให้ทันโลกยุค Digital เรียนรู้กระบวนการคิดและเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python รู้จักและฝึกใช้ฟังก์ชั่นและไลบารี่สำหรับสาย Data หลักสูตรระยะสั้นไพธอนและชุดเครื่องมือที่จำเป็น- รู้จักประเภทข้อมูลและตัวดำเนินการที่เกี่ยวข้อง- ทำความเข้าใจคำสั่งการรับข้อมูลเข้า และแสดงผลข้อมูล คำสั่งอื่น ๆ บูลีน รวมถึงลำดับการทำงาน- ฝึกใช้งานฟังก์ชันและไลบารี่สำคัญสำหรับคนทำงานสาย Data  เช่น numpy, matplotlib, panda และ scikit-learn เป็นต้น- วิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหลักการพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น- เรียน ONSITE ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม- อบรมวันที่ 8 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2565 (60 ชม.)- ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท- รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเหมาะสำหรับ- บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี- เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียนระดับดี- มีความสามารถพื้นฐานในการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์- มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนจำกัด! รับเพียง 40 คนเท่านั้น!สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 เมษายน 2565ผ่านเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.thหากมีข้อสงสัย/ปัญหา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

ประกาศ...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง แนวทางการป้องกันตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ……………………………………………………………… ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/2565 ลงวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของจังหวัด  ดังนี้  1. การจัดการเรียนการสอนให้สอนออนไลน์  เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าเรียนในชั้นเรียน นักศึกษาจะต้องได้รับวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม และผ่านการตรวจ ATK มีผลเป็นลบมาแล้วไม่เกิน 3 วัน ถ้าหากจำเป็นต้องมีกิจกรรมการรวมกลุ่มเกินกว่า 20 คน จะต้องทำเรื่องแจ้งต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตต่อสาธารณสุขก่อนการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน  2. การตรวจ  ATK  ถ้าหากนักศึกษาเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมาหรือออกนอกพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมจะต้องทำการตรวจซ้ำ 3. การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานพิจารณาดำเนินการให้บุคลากรมาปฏิบัติงานตามความจำเป็นและให้ผลัดเปลี่ยนกัน work  from  home  ทั้งนี้ ต้องเป็นการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด 4. ขอให้หัวหน้าหน่วยงานติดตามบุคลากรของท่าน ถ้าหากพบผู้ใดเป็นบุคคลเสี่ยงขอให้พิจารณากักตัวและทำงานในรูปแบบ WFH จนกว่าจะพ้นกำหนดตามแนวทางของสาธารณสุขกำหนด 5. การเปิด  - ปิดประตูมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จะดำเนินการตามประกาศลงวันที่  29  ตุลาคม  2564 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565


รายละเอียด
images

ประกาศ...

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งฯตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง


รายละเอียด
images

หอพักนักศึกษา...

รับสมัครนักศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ : https://dsa.su.ac.th/ksu/?p=12481


รายละเอียด
images

รายวิชาที่ได้รับเสียงตอบรับดีทุกรอบกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว...

รายวิชาที่ได้รับเสียงตอบรับดีทุกรอบกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว.4 รายวิชาระดับ ป.โท ด้านการศึกษา เหมาะสำหรับครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการ Upskill การวิจัย เพื่อเสนอขอผลงานทางวิชาการ หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับ ป.ตรี ก็เรียนไว้สะสมหน่วยกิตได้.- 464 460 วิธีวิทยาการการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์- 464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา- 464 473 การวิจัยและพัฒนา- 464 477 เทคโนโลยีและเครื่องมือวิจัย.- Upskill การวิจัยเพื่อต่อยอดวิชาชีพครู- ค้นหาความชอบและความถนัดของตนเอง- ผ่านเกณฑ์แล้ว ได้ประกาศนียบัตรและเทียบโอนได้ ไม่ต้องเรียนซ้ำ.ตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน 2565ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th.พิเศษสุด ๆ มีส่วนลด 20% ให้กับ* นักศึกษา ม.ศิลปากร* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร.หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

ซัมเมอร์นี้พบกับ 3 รายวิชาระดับ ป.ตรี...

- สนใจเริ่มต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช- เรียนรู้และลงมือปลูกพืชผักเศรษฐกิจ- เริ่มต้นการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ.ซัมเมอร์นี้พบกับ 3 รายวิชาระดับ ป.ตรี น่าสนใจจากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช.- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่อยากเรียนต่อคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจก็เรียนได้.- 712 351 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการประยุกต์ใช้- 712 352 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ- 712 451 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ.- ค้นหาความถนัดและความชอบของตนเอง- ผ่านเกณฑ์แล้วเทียบโอนได้ ไม่ต้องเรียนซ้ำ- ได้ประกาศนียบัตรไว้สะสมลง Portfolio- นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดได้.ตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน 2565ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th.พิเศษสุด ๆ มีส่วนลด 20% ให้กับ* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร.หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

ประกาศ...

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ่านประกาศ


รายละเอียด
images

ประกาศ...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ………………………………………………………………ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 20 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือคณะวิชาและหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ต่อไปนี้1. การเรียนการสอนให้ดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยข้อ 1 ฉบับที่ 20 และขอให้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของการป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด2. การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย ข้อ 3 ฉบับที่ 20 หรือให้บุคลากรมาปฏิบัติงานเต็มจำนวนและมีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อก็ขอให้คณะวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม3. การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีคนมาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน ให้คณะวิชาและหน่วยงานแจ้งสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ก่อนการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการขออนุญาตต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของอำเภอหรือจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยฉบับต่อไป


รายละเอียด
images

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์...

 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ทาง https://admission.su.ac.thหัวข้อ ผลคัดเลือก ลิงก์ https://bit.ly/3AIOUX4 **สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ ในวันที่ 7 - 8 ก.พ. 2565 ต้องกดยืนยันสิทธิ์ในระบบของทปอ.ด้วย


รายละเอียด
images

ประกาศลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา...

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564หอพักภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://dsa.su.ac.th/ksu/?p=12420


รายละเอียด
images

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 1 ช่วงที่ 2 (Portfolio)...

ทาง https://admission.su.ac.th หัวข้อ ผลคัดเลือก ลิงค์ https://bit.ly/3KQAWqIและ ค้นหาด้วยเลขบัตรประชาชน (ขั้นตอนตามรูป) ลิงค์ https://bit.ly/3rTVgPB**สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ในระบบ SU-TCAS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th ในวันที่ 29-30 ม.ค. 2565


รายละเอียด
images

ข้อมูลจำนวนผู้ได้รับวัคซีนแล้ว...

ข้อมูลจำนวนผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ตามที่รายงานในระบบฐานข้อมูลประวัติการรับวัคซีนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (ณ วันที่ 26/01/65)จำนวนผู้มีข้อมูลการรับวัคซีนครั้งสุดท้ายอายุเกิน 3 เดือน มากกว่า 5,000 คนสามารถตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติมประวัติการรับวัคซีนของท่านได้ที่ portal.su.ac.th (ภายใต้ไอคอน Vaccination Records)เข้าดูรายงานที่ : https://bit.ly/3r0mOU0


รายละเอียด
images

PDPA…เราได้ประโยชน์อะไร ?...

PDPA…เราได้ประโยชน์อะไร ?พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.25621. เพิ่มความเชื่อมั่นว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยมีมาตรฐาน2. ลดความเดือดร้อนรำคาญ ความเสี่ยงหรือความเสียหายอันเกิดจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได3. มีสิทธิรับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนตัดสินใจให้ข้อมูลได้4. มีสิทธิเข้าถึง ขอให้ลบ ทำลาย แก้ไข ระงับ ยกเลิก ถอนความยินยอมการใช้หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้5. สามารถร้องเรียนและฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนหากมีการใช้ข้อมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้


รายละเอียด
images

ข้อมูลจำนวนผู้ได้รับวัคซีนแล้ว...

ข้อมูลจำนวนผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ตามที่รายงานในระบบฐานข้อมูลประวัติการรับวัคซีนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวนผู้มีข้อมูลการรับวัคซีนครั้งสุดท้ายอายุเกิน 3 เดือน มากกว่า 4,500 คนสามารถตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติมประวัติการรับวัคซีนของท่านได้ที่ portal.su.ac.th (ภายใต้ไอคอน Vaccination Records)


รายละเอียด
images

ระบบจองห้องและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศิลปากร...

รู้หรือไม่ ท่านสามารถจองห้อง สนามกีฬา และทรัพยากรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ผ่าน Outlook ทั้งบนเว็บ Android และ iOSเพียงเข้าระบบด้วยบัญชี su.ac.th -> สร้างนัดหมายในปฏิทิน และพิมพ์ชื่อห้องที่ท่านต้องการใช้งานในช่อง Locationกว่า 280 ห้อง จาก 8 หน่วยงาน สามารถจองได้จากในระบบแล้วตรวจสอบรายชื่อห้องและรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3nHYrIBสำหรับหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มข้อมูลห้องเข้าสู่ระบบ หรือ กำหนดนโยบายการจอง เช่น ให้ผู้ดูแลห้องเรียนเป็นผู้จองได้เท่านั้น หรือพัฒนาระบบอื่นๆ ต่อยอดจากระบบจองนี้สามารถติดต่อสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการต่อไป


รายละเอียด
images

โครงการอบรม Sharepoint Online for End User/Power User...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์2565 อบรมแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams โดย คุณชวพงศธร ไวสาริกรรมลิงก์แบบฟอร์มใบสมัครhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE_U_-0Cbpk_LZVDOz_TOWvr5uDt3i0bRpqunPdNyCSboPOw/viewform


รายละเอียด
images

วันที่ 24 -25 มกราคม 2565...

คลีนิคเวชกรรมชุมชนอบอุ่นศิลปากร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ที่แจ้งรายชื่อไว้แล้วแต่ยังไม่ได้มารับวัคซีนในวันที่ 24 -25 มกราคม 2565เวลา 09.30 - 15.30 น.ณ โรงยิมเก่า กองกิจการนักศึกษาหากไม่สามารถมารับวัคซีนในวันและเวลาดังกล่าวได้ สามารถไปติดต่อรับการฉีดวัคซีนได้ที่ คลีนิคเวชกรรมชุมชนอบอุ่นศิลปากรโดยโทรนัดล่วงหน้า เบอร์โทร 208366***สำหรับผู้รับวัคซีนโควิด 19 ให้นับจากวันรับวัคซีนไปอีก 14 วัน ถึงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ ***


รายละเอียด
images

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ช่วงที่ 2...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ช่วงที่ 2 (Portfolio)ทาง https://admission.su.ac.th หัวข้อ ผลคัดเลือกลิงค์ https://bit.ly/3A78tIxและ ค้นหาด้วยเลขบัตรประชาชน (ขั้นตอนตามรูป)** สำหรับสาขาที่ไม่มีสอบสัมภาษณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 28 มกราคม 2565


รายละเอียด
images

ขอแสดงความยินดี...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ7 อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร1. ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร คณะเภสัชศาสตร์2. อ.ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูน คณะศึกษาศาสตร์3. ผศ.ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม4. รศ.ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์ คณะอักษรศาสตร์5. อาจารย์สันติชัย ปรีชาบุญฤทธิ์ คณะอักษรศาสตร์6. ผศ.ดร.ทศวรรณ จิตรวศินกุล7. ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน คณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ระดับ SENIOR FELLOWThe United Kingdom Professonal Standard Framework (UKPSF)


รายละเอียด
images

ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี...

หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้เกษียณอายุราชการและศิษย์เก่า โดยมีรูปแบบการให้บริการดังนี้วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 06.00 - 10.30 น.ณ อาคารฝึกพละ (โรงยิม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ / คณะมัณฑนศิลป์ / คณะอักษรศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ /คณะวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ /บัณฑิตวิทยาลัย /สภาคณาจารย์และพนักงานวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 06.00 - 10.30 น.ณ อาคารฝึกพละ (โรงยิม)คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ /กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ / กองบริหารงานวิชาการ / กองกิจการนักศึกษา /สำนักหอสมุดกลางพระราชวังสนามจันทร์ / สำนักบริการวิชาการ /กองคลังพระราชวังสนามจันทร์ / โรงเรียนสาธิต( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) / โรงเรียนสาธิต ( มัธยมศึกษา )*** อย่าลืมงดอาหารหลังเวลา 22.00 น. ยกเว้นน้ำเปล่า สามารถดื่มได้ ***และขอความร่มมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาสำหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งชื่อล่วงหน้า สามารถเข้ารับการตรวจได้


รายละเอียด
images

ข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง ? ...

“ข้อมูลส่วนบุคคล” มีอะไรบ้าง ? ที่ได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562● ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล บัญชีธนาคาร ทะเบียนรถ รูปภาพใบหน้า ประวัติการทำงาน Cookies● ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ลัทธิหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ความเห็นทางการเมือง ข้อมูลทางสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ● ข้อมูลที่ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม ข้อมูลนิติบุคคล เช่น อีเมลบริษัท เลขทะเบียนบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท ที่อยู่สำนักงาน


รายละเอียด
images

วันนริศ...

*** For English please scroll down. ***ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 18 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2565หัวข้อ " Your Country, Your Architecture "กำหนดส่งผลงานภาพถ่าย ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565ผ่าน : https://forms.gle/mjFAwPRLBpZB83dv7สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170โทรศัพท์ 0 2849 7538, 0 2849 7564------------------------------------------
The 18th International Photographic Contest of " Your Country, Your Architecture "in the Commemoration of Prince Naris Day 2022Date of submission between 15 January - 15 February 2022Submit your photo(s) and application form via Google Forms : https://forms.gle/mjFAwPRLBpZB83dv7For more enquiries and further information, please contact us via :Corporate Communication Department, Office of the President, Silpakorn University22 Borommarachachonnani Road, Talingchan District Bangkok 10170. THAILANDTelephone : +66 (0) 2849 7538, +66 (0) 2849 7564More information : https://drive.google.com/file/d/1R2DlZDymeDbbndsyN3YasWhOZpIsYki2/view?usp=sharing


รายละเอียด
images

Vaccination Record...

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติม ประวัติการรับวัคซีน และผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ในฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยได้ที่https://silpakorn.sharepoint.com/sites/BDT-Team/Vaccination_Information/SitePages/Personal%20Vaccination%20Record.aspxหรือสามารถเข้าถึงผ่าน SU Web Portal ภายใต้ไอคอน Vaccination Recordสำหรับหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ (ไม่ระบุตัวตน) จากฐานข้อมูลกลางสามารถติดต่อได้ที่ สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

4 รายวิชาจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา...

พบกับ 4 รายวิชาจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา ป.ตรี ที่สนใจเรียนต่อด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการ Upskill/Reskill การสอนของตน เตรียมสมัครได้เลยรายวิชาระดับปริญญาโท- 468 540 เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัยทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัยสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน- 468 542 วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเขียนโครงร่างการวิจัย และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา- 468 568 การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษาทฤษฎี องค์ประกอบและโครงสร้างของการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ทฤษฎีการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษาในสภาพต่างๆ ของการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้าง การทดลองใช้และการประเมิน ประสิทธิภาพโปรแกรมการสอน- 468 569 สัมมนาสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้เทคนิค วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการนำสื่อสมัยใหม่ประเภทต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา สื่อมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ การเลือกเพื่อนำไปจัดนิทรรศการ การฝึกอบรม และการจัดสัมมนา มีการศึกษานอกสถานที่- ค้นหาความชอบและความถนัดของตนเอง- นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดการสอนได้- หากผ่านเกณฑ์ เทียบโอนได้ไม่ต้องเรียนซ้ำ- ได้ประกาศนียบัตรไว้สะสมลง Portfolioสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 มกราคม 2565ที่เว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th.พิเศษ! ส่วนลด 20% สำหรับ* นักศึกษา ม.ศิลปากร* ศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตรอย่าลืมกด Like และติดตามข่าวสารรายวิชาหรือหลักสูตรอื่น ๆ ได้ที่ Facebook Fanpage SU4Life และเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.thพบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

PDPA คืออะไร…ทำไมเราต้องรู้ ?...

PDPA คืออะไร…ทำไมเราต้องรู้ ?        PDPA : Personal Data Protection Act  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562จะมีการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565เป็นกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว โดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ต้องมีมาตรฐานในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ห้ามนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในกิจกรรมอื่นหากเราไม่ยินยอม รวมถึงให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลในกรณีที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย


รายละเอียด
images

ว้นที่ 27 มกราคม 2565...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ SUITCOP 2021 ครั้งที่ 4การ Monitor ระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม ZABBIX วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 9.30 - 11.30 น.สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ที่สนใจทั่วไปของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป จำนวน 50 คน


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกำหนดวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตามประกาศต่อไป


รายละเอียด
images

คุกกี้ บนเว็บไซต์คืออะไร ?...

คุกกี้ บนเว็บไซต์คืออะไร ? ทำไมต้องกด”ยอมรับ” คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ที่ถูกส่งมาจัดเก็บในอุปกรณ์ของเราเมื่อเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะจดจำพฤติกรรมการใช้งานของเรา เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการให้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวมถึงโฆษณาสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของเราให้มากที่สุดเมื่อมีการกลับเข้าเว็บไซต์เดิมในครั้งต่อไป  ที่ผ่านมาเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้มีการใช้ “คุกกี้” มานานแล้ว เพียงแต่ไม่ได้มีการขออนุญาตผู้ใช้งาน แต่ในปัจจุบันประเทศไทยมี พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดว่าต้องแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้งานทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ก็เลยต้องมีปุ่มให้กดยอมรับคุกกี้นั่นเอง  ควรอ่านเงื่อนไขก่อนกด “ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ” เพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง


รายละเอียด
images

สวัสดีปีใหม่...

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

ประกาศ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดมาตรการเผ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 19 อ่านประกาศ


รายละเอียด
images

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง  ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นการชั่วคราว …………………………………………….. ด้วยหน่วยงานสวนและสนาม มีแผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูง ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้เป็นระเบียบ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ นั้น มหาวิทยาลัยจึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันศุกร์ที่ 31ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. (โดยประมาณ) ตามรายละเอียด ดังเอกสารแนบทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด จักเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้า   ให้เป็นปกติในทันที หากเกิดเหตุขัดข้องประการใด สามารถแจ้งเหตุมาที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย                                                 กองงานวิทยาเขตฯ เพื่อจักได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป เบอร์โทรศัพท์ภายใน 200200 ,200201หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก 034-109-686 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก...............................................รายชื่อกลุ่มอาคารที่ได้รับผลกระทบ ในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น.1.  อาคารสำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์2.  กองบริหารงานวิชา 2.  ศูนย์รักษาความปลอดภัย4.  อาคารอเนกประสงค์5.  อาคาร 50 ปี6.  อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ7.  กลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์8.  กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9. กลุ่มอาคารคณะเภสัชศาสตร์ 10. กลุ่มอาคารคณะอักษรศาสตร์ 11. กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 12. กลุ่มอาคารที่พักอาศัยเทพศิลป์ 2 ,15,16,17และกลุ่มบ้านพักอาศัยเทพศิลป์ชั้นเดียว 13. กลุ่มอาคารที่พักอาศัยทรงพล 1 ,2 ,3,4 14. อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 15. หอสมุด 16. สำนักดิจิทัลและเทคโนโลยี 17. อาคารเพชรรัตน์ –สุวัทนา  18. โรงอาหารเพชรรัตน์ 19. โครงการผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยศิลปากร 20. ร้านคาเฟ่อเมซอน


รายละเอียด
images

รายวิชาระดับ ป.ตรี 802 101 วาดเส้นเพื่องานออกแบบ...

ฝึก Skill การวาดเส้นตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ใครสนใจเรียนวาดเส้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ **เปิดให้เรียนเฉพาะนักเรียน ม.4 - 6 เท่านั้น**รายวิชาระดับ ป.ตรี 802 101 วาดเส้นเพื่องานออกแบบ- เรียนรู้หลักการวาดเส้น แรเงา ระยะและลักษณะพื้นผิวของวัตถุ- ฝึกปฏิบัติการวาดเส้นในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่รูปทรงเรขาคณิต ภาชนะชนิดต่าง ๆ ใบหน้าคน กระโหลกศีรษะและหุ่นคนจริง- ค้นหาความถนัดของตนเอง- เรียนผ่านเกณฑ์แล้วเทียบโอนได้ ไม่ต้องเรียนซ้ำ- ได้ใบประกาศนียบัตรไว้อัพเกรด Portfolioสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน 2564ที่เว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th!พิเศษ! มีส่วนลด 20%จาก 3,000 บาท เหลือเพียง 2,400 บาท ไม่อยากพลาดรายวิชาดี ๆ! อย่าลืมกด Like และติดตามได้ที่ Facebook Fanpage SU4Lifeพบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeLineOA : shorturl.at/jpEX8Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรวัคซีน อว. เข็มที่ 3...

เรื่อง การจัดสรรวัคซีน อว. เข็มที่ 3ด้วยกระทรวง อว. จะจัดสรรวัคซีนฯ เข็ม 3 ด้วยวัคซีน Pfizer ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนดังกล่าว ขอให้แสดงความประสงค์ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 13.00 น. แบบสำรวจเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 (เข็มที่ 3) ยืนยันตัวตนผ่าน อีเมล @suhttps://forms.office.com/r/6tJhhMX12Pแบบสำรวจเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 (เข็มที่ 3) มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่บังคับ sign inhttps://forms.office.com/r/mPC5YpEBXQ


รายละเอียด
images

SU-TCAS65...

รอบ portfolio ช่วงที่ 2มหาวิทยาลัยศิลปากรกำลังเปิดรับสมัครรอบ portfolio ช่วงที่ 2 ผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ จนถึง 21 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้นรายละเอียดและเกณฑ์รับสมัครhttps://www.admission.su.ac.th/fileupload/new/2111020853.pdf


รายละเอียด
images

https://gec.su.ac.th/...

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (G&E Center)ผ่านทาง Websit : https://gec.su.ac.th/------------------------------------------------สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Facebook: G&E Center, Silpakorn Universityโทร: 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)


รายละเอียด
images

ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2...

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการฉีดวัคซีนพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2"ในความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยศิลปากร/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม/โรงพยาบาลนครปฐมวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 13.00 น.ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม**********************ขอให้ผู้ที่มีนัดรับวัคซีนเข็มที่ 2 โปรดเตรียมความพร้อมในวันและเวลาดังกล่าว


รายละเอียด
images

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67...

รับสมัครการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ปีนี้เปิดให้สมัครได้ทางออนไลน์ ในรอบแรกรับสมัครผ่านทาง http://www.national-art-exhibition.su.ac.th หากเข้ารอบ ศิลปินจึงนำผลงานจริงมาส่งเพื่อร่วมตัดสิน สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการส่งได้สำหรับในปีนี้มีการปรับขนาดผลงาน- ประเภทจิตรกรรม  ผลงานต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน  2.60 เมตร รวมกรอบ- ประเภทประติมากรรม ผลงานต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน  2 เมตร ไม่รวมแท่นและฐาน- ประเภทภาพพิมพ์ ผลงานต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.60 เมตร รวมกรอบ- ประเภทสื่อประสม ผลงานต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.80 เมตร ไม่รวมอุปกรณ์


รายละเอียด
images

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38...

รับสมัคร การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 ปีนี้เปิดให้สมัครได้ทางออนไลน์ ในรอบแรกนี้เรารับสมัครผ่านทาง http://www.national-art-exhibition.su.ac.th หากเข้ารอบ ศิลปินจึงนำผลงานจริงมาส่งเพื่อร่วมตัดสิน สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการส่ง- ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ( เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2539 ถึง ปี พ.ศ. 2548 )- ผลงานไม่แยกประเภท - ผลงานมีขนาดกว้าง ยาว สูง ไม่เกิน 2 เมตร รวมกรอบและแท่น


รายละเอียด
images

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร...

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร Link : https://bit.ly/3pw7FYMแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้ใช้งานในการกำหนดรหัสผ่านการใช้งานรหัสผ่าน (Password Use)กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้ใช้งานในการกำหนดรหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีคุณภาพ1. ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวทันทีเมื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศครั้งแรก2. ผู้ใช้งานต้องกำหนดรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาและเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละระบบสารสนเทศ3. ผู้ใช้งานต้องกำหนดรหัสผ่าน โดยกำหนดรหัสผ่านต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร และประกอบด้วย 3 ใน 5 อย่างดังต่อไปนี้     3.1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ     3.2 ตัวอักษรพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษ     3.3 ตัวเลข     3.4 สัญลักษณ์พิเศษ     3.5 ตัวอักษร Unicode เช่น ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ4. ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลร่วมกับบุคคลอื่น5. เก็บรักษารหัสผ่านของตัวเองไว้เป็นความลับ ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่บุคคลอื่นสังเกตเห็นได้ง่าย และไม่กำหนดให้มีการบันทึกหรือช่วยจำรหัสผ่านส่วนบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์6. กรณีที่มีความจำเป็นต้องบอกรหัสผ่านแก่ผู้อื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน หลังจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเสร็จสิ้นให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านในทันที7.เปลี่ยนรหัสผ่านตามรอบระยะเวลาที่กำหนด หรืออย่างน้อยทุก 6 เดือน8. หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิมที่เคยใช้ไปแล้ว9. ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิให้เป็นผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก 3 เดือน


รายละเอียด
images

สำหรับนักศึกษาและบุคลากร...

การใช้งานระบบ SU check-in1. นักศึกษาและบุคลากรต้องลงทะเบียนก่อนโดยใช้ LINE สแกน qr code นี้2. กดปุ่มสมัครสมาชิก3. เลือกยินยอมตามข้อตกลง และกดปุ่มลงทะเบียน4.  กดปุ่ม SU-IT Account5. กรอก username และ password6. บันทึกข้อมูลการรับวัคซีน และผลการตรวจหาเชื้อ COVID-197. เริ่ม check-in โดยใช้ LINE สแกน qr code ณ จุด SU check-in ทุกจุด---------------------------คู่มือการใช้ SU check-in สำหรับนักศึกษาและบุคลากรLink https://bit.ly/3D2x5St


รายละเอียด
images

ระบบ SU Check-In...

รู้หรือไม่ ? ศิลปากรมีระบบ SU Check-In แล้วนะ● ระบบนี้สามารถบันทึกการเข้าออกสถานที่ได้ด้วยการสแกน QR Code (คล้ายกับ ไทยชนะ แต่ทางมหาวิทยาลัยจะมีข้อมูลเก็บไว้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์)● ลงทะเบียนผ่าน LINE ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว● Check-Out จากห้องเก่าอัตโนมัติ เมื่อมีการ Check-In เข้าห้องใหม่● มี Dashboard เพื่อการตรวจสอบจำนวนคนเทียบกับความจุของห้อง และสามารถตรวจสอบการเข้าออกย้อนหลังได้ทดลองใช้ระบบผ่าน QR Codeสนใจติดตั้งระบบ เพียงส่งข้อมูล ชื่อห้องและอาคาร ความจุของห้อง อีเมลผู้ดูแล ให้กับทางสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี (อีเมลผู้ประสานงาน theerachat_c@su.ac.th)สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีมี PowerPoint Template สำหรับป้ายหน้าห้องพร้อมให้ใช้งานได้ทันที--------------------------------------------ส่วนระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อบันทึกผลการฉีดวัคซีนและผล ATK ของนักศึกษาและบุคลากร พร้อมทั้งหน้าเว็บแสดงผล ขณะนี้ทางสำนักฯ ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว สามารถผูกกับระบบ SU Check-In เพื่อนำขึ้นแสดงหลังสแกน QR Code เข้าห้องเพื่อใช้เป็น  Mobile Vaccine Passport ได้ หากทางคณะและหน่วยงานสนใจนำไปใช้สามารถติดต่อได้เลยนะครับ


รายละเอียด
images

ประกาศ...

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์1. กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ จำนวน 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวัฒน์  ชลอสันติสกุล2 กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งวิชาการ จำนวน 1 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี  จงเสรีจิตต์3. กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนประเภทพนักงานประจำ หรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวภัทรภร  เฉลยจรรยาประกาศผลการเลือกตั้ง | ประกาศผลการนับคะแนน


รายละเอียด
images

Sync ข้อมูลจาก REG ขึ้นระบบ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติ...

เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 ทางสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้ทำการ sync ข้อมูลการลงทะเบียนจาก REG ขึ้นระบบ Microsoft Teams โดยระบบจะสร้างห้องเรียน (team) ตามชื่อรายวิชา และกำหนดให้ผู้สอนเป็น owner และมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็น membersโดยระบบจะเพิ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมเข้ามาในห้องเรียนโดยอัตโนมัติตรวจสอบรายชื่อผู้สอน และชื่อวิชา (ที่ใช้สร้างห้องเรียน) ได้จาก https://bit.ly/3xcMCOh*สำหรับรายวิชาที่ผู้สอนประสงค์จะใช้ Microsoft Teams ในการติดต่อสื่อสาร หรือ การจัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถเข้าไปในห้องเรียน (team) ที่ระบบสร้างขึ้นและกด “Activate” เพื่อเปิดให้นักศึกษาเข้าห้องเรียน**นักศึกษาจะยังไม่เห็นห้องเรียนจนกว่างผู้สอนจะกด “Activate” เพื่อป้องกันการสับสนหากผู้สอนไม่ประสงค์จะใช้ห้องเรียนที่สร้างขึ้น***หากอีเมล @su ของผู้สอนยังไม่อยู่บนรายวิชาใน REG ระบบจะยังไม่ sync ให้


รายละเอียด
images

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทยวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ณ อาคารศูนย์รวม ๒ (ตึกกระทะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม..........กำหนดการเวลา ๐๖.๓๐ น. - พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระราชวังสนามจันทร์เวลา ๐๗.๑๕ น. - พิธีบวงสรวงเจ้าที่ ณ บริเวณอาคารศูนย์รวม ๒ (ตึกกระทะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์เวลา ๐๘.๔๐ – ๐๙.๔๕ น. - ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อย และถวายบังคมพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว- วงมโหรี ของสาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ บรรเลงเพลงสรรเสริญเสือป่า ผู้ร่วมงานยืนถวายความเคารพ- การอ่านบทอาศิรวาท “มหาธีรราชเจ้า ธ จอมปราชญ์พิพัฒน์ไทย”ผู้ประพันธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้งสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ผู้อ่าน นายวัชรพล คงหมวกนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตร์- การอ่านบทอาศิรวาท “กาพย์เห่มหาธีรราชปราชญ์สยาม”ผู้ประพันธ์ : อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ผู้อ่าน : นางสาวปฏิญญา บุญชูนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ คณะอักษรศาสตร์- คณะผู้บริหารร่วมร้องเพลง “ไร้รัก ไร้ผล” จากบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖เพื่อแสดงถึงความรักความสามัคคีของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร- สารคดีชุด มหาธีรราชเจ้า ตอน “ต้นกล้าแห่งปัญญา” ของสถานีโทรทัศน์ไทย พี บี เอส ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย-พิธีการถวายเครื่องราชสักการะ- การแสดงชุด “เกียรติศักดิ์ทหารเสือ”ผู้แสดง : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับมัธยมศึกษาเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. -พิธีสงฆ์*********************************หมายเหตุ : โปรดแต่งกายสุภาพ ชุดผ้าไทยผู้ร่วมงานทุกท่านรับหนังสือที่ระลึก และชมนิทรรศการ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา” โดย โครงการจดหมายเหตุ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรณ ชั้นล่างอาคารศูนย์รวม ๒ (ตึกกระทะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


รายละเอียด
images

เปิดให้ลงทะเบียน...

ระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดให้ลงทะเบียนรายวิชา รอบนี้มีให้เลือกเยอะจุใจทั้งจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะดุริยางคศาสตร์ จะมีวิชาอะไรบ้าง ไปดูกันได้เลยทุกรายวิชาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 พ.ย. 2564ทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.thพบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeLine OA : shorturl.at/jpEX8Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Si


รายละเอียด
images

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี...

ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันทิมา เขมะนุเชษฐ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร 100232


รายละเอียด
images

ประกาศ...

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตรวจสอบได้ที่ https://vote.su.ac.th/หากผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีความประสงค์ขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรืออีเมล ขอให้แจ้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ โดยนำส่งรายชื่อให้ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 หรือโทรศัพท์ ภายใน 100043 หรือ 0 2849 7550


รายละเอียด
images

ประกาศ...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ให้เปิดสถานที่ทำการและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 17 อ่านประกาศ


รายละเอียด
images

ประกาศวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์...

ตามที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 นั้น ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด 19 บรรเทาลง และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการได้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดังนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงประกาศแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆภายในวิทยาเขต ดังนี้ 1. การเรียนการสอน ขอให้จัดการเรียนการสอนได้ทั้งแบบออนไลน์และในชั้นเรียน ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม และตามประการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 2. การเปิด-ปิด ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย      - ประตูทรงพลเปิดเวลา 04.00 และปิดเวลา 22.00 น. ช่วงเวลาที่ประตูปิดจะดำเนินการในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการโดยการตรวจสอบบุคคล หากบุคลากรและนักศึกษาต้องการที่จะเข้าภายในมหาวิทยาลัยฯจะต้องแสดงบัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรลูกจ้าง บัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยดำเนินการตรวจสอบ ในส่วนนักศึกษา ให้แสดงบัตรนักศึกษา     - ประตูเหนือวังและประตูสาธิตฯ        วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิด 05.30 -21.00 น.        วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิด 05.30 -19.00 น.        วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด     - ประตูทับแก้ว        วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิด 06.00 - 18.00 น.        วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด     -ประตูมาลัยแมน       วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิด 06.00 - 19.00 น.        วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด3. การจัดกิจกรรมภายในอาคารต่างๆจะทำได้ภายใต้เงื่อนไข ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม4.การมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ และขอให้บุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแล ติดตาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด และขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือครั้งนี้ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564


รายละเอียด
images

ขอเชิญ...

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ร่วมประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากรแบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนางานบริการของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีต่อไป ร่วมประเมินได้ที่ https://forms.gle/FM7C2KdbYrZ87NeZ9หลังจากปิดรับแบบประเมิน มีการสุ่มจับแจกของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ


รายละเอียด
images

การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์...

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากพนักงานประจำ ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งวิชาการ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจำ หรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์, จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง, คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง, คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง, กำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้ง, รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง อ่านรายละเอียดได้ที่ https://vote.su.ac.th


รายละเอียด
images

นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีน...

ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 1 ที่ลิงก์ https://forms.office.com/r/9YnASBQLAb


รายละเอียด
images

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564ณ วัดกลาง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้1.กล่องรับบริจาค -กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี-อาคารที่พักบุคลากร-สำนักงานคณะทั้ง 3 คณะวิชา2.ซองรับบริจาค-สามารถส่งได้ที่คุณลัดดาวัลย์ (เล็ก) กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ชั้น 1 อาคารบริหาร3.โอนเข้าบัญชี-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 058-0-35502-0 (กรุณาส่งสลิปการโอนมาที่ LINE ID : KANATE3)***หมายเหตุ : การออกใบอนุโมทนาบัตรจะดำเนินการออกให้เฉพาะผู้บริจาคเงินจำนวน 200 บาทขึ้นไป (ทั้งนี้สามารถบริจาคเงินได้ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564) ติดต่อสอบถาม กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี  โทร. 0-3289-9686


รายละเอียด
images

ประกาศ...

ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร------------------------1. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564https://www.music.su.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/2021-Announcement-รายชื่อทุนเรียนดี-1-64.pdf------------------------2. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนดุริยสังคีต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564https://www.music.su.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/2021-Announc-ement-รายชื่อทุนดุริยสังคีต-1-64.pdf


รายละเอียด
images

คณะ ICT SU-TCAS รอบ 1...

จำนวนรับคณะ ICT SU-TCAS รอบ 1 (Portfolio) ช่วงที่ 1 ปี 2565 เปิดรับสมัครวันที่ 26 ตุลาคม - 8 พฤจิกายน 2564 น้อง ๆ #TCAS65 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมไปฟอลได้เลยที่ SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมัครได้ที่ www.admission.su.ac.th


รายละเอียด
images

ขอความร่วมมือ...

บุคลากร และ นักศึกษา ตอบแบบประเมินฯ เพื่อใช้ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561


รายละเอียด
images

ขอแสดงความยินดี...

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้รับการจัดอันดับ THE World University Rankings 2022 by Subjects สาขา Engineering อันดับ 801-1000 ของโลก โดยมีผลเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทยผลงานตีพิมพ์ของ มศก ที่ส่งผลต่อการติดอันดับในครั้งนี้https://bit.ly/3Dm5ZpN


รายละเอียด
images

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยชั่วคราว...

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 เควี ในวันพุธที่ 13ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. (โดยประมาณ) ซึ่งระหว่างดำเนินการมหาวิทยาลัย มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ทั้งนี้  หากไม่สามารถดำเนินการภายในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือเหตุขัดข้องอื่น ๆ ขอเลื่อนการดำเนินการเป็นวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564ในเวลาดังกล่าวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด จักเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้า  ให้เป็นปกติในทันที หากเกิดเหตุขัดข้องประการใด สามารถแจ้งเหตุมาที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองงานวิทยาเขตฯ เพื่อจักได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป เบอร์โทรศัพท์ภายใน 200200 ,200201หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก 034-109-686จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยประกาศณวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564


รายละเอียด
images

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2...

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 “รอบที่ 2”- รับสมัคร 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2564- ชำระเงินค่าสมัครสอบ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564การสมัครในรอบนี้ ทางศูนย์ฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้แก่ผู้สมัคร สามารถชำระเงินได้โดยตรงผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือชำระด้วยการสแกน Code ผ่าน Mobile Banking- สอบคัดเลือกวันที่ 9 มกราคม 2565- อบรมค่าย 1 ระหว่างวันที่ 19 – 31 มีนาคม 2565 (แบบ Online โดยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)ประกาศรับสมัครและรายละเอียดการสมัครhttp://www.sc.su.ac.th/ช่องทางการสมัครออนไลน์https://olympic.sc.su.ac.th/index.phpเนื้อหาการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการhttps://www.posn.or.th/archives/1282โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนักเรียนทั่วประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน


รายละเอียด
images

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง  การผ่อนคลายมาตรการในการดำเนินงานเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019………………………………………………………………ตามที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการดำเนินการเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 14  กันยายน 2564 นั้น ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด 19 บรรเทาลงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อ ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงประกาศขยายเวลาออกไป ดังนี้ 1. การเรียนการสอน ขอให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  อาจารย์สามารถใช้ห้องเรียนเพื่อทำการสอนแบบออนไลน์ได้ โดยดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมและตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อย่างเคร่งครัด2. การเปิด – ปิดประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย                 - ประตูด้านถนนทรงพล (ด้านหน้า) เปิดให้บริการเวลา 06.00 - 20.00 น. ทุกวัน                - ประตูเหนือวังและประตูสาธิต วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 06.00 - 20.00 น.  วันเสาร์ วันอาทิตย์ เปิดให้บริการ เวลา 06.00 - 19.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด - ประตูทับแก้ว วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 07.00 - 17.00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด   - ประตูมาลัยแมน ปิด3. การจัดกิจกรรมภายในอาคารต่าง ๆ จะทำได้ภายใต้เงื่อนไขตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม4. การมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานแบบ Work From Home  ผสมผสานกับปฏิบัติงานในสำนักงาน ขอให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความจำเป็น5. ขอให้บุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแล ติดตาม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดและขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม  2564ประกาศ   ณ  วันที่ 29 กันยายน  พ.ศ. 2564


รายละเอียด
images

ประกาศ...

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน อ่านประกาศ


รายละเอียด
images

ปฎิทินการรับนักศึกษา SUTCAS65...

- รอบ 1 Portfolio ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2- รอบ 2 Quota- รอบ 3 Admission- รอบ 4 Direct Admission


รายละเอียด
images

THE World University Rankings 2022 by Subjects ด้าน Physical Sciences...

มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้รับการจัดอันดับ THE World University Rankings 2022 by Subjects ด้าน Physical Sciences อันดับ 1001+ ของโลก โดยมีผลเป็นอันดับที่  7 ของประเทศไทย


รายละเอียด
images

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง  การผ่อนคลายมาตรการในการดำเนินงานเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019………………………………………………………………ตามที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการดำเนินการเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นั้น ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด 19 บรรเทาลงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อ ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงประกาศขยายเวลาออกไป ดังนี้ 1. การเรียนการสอน ขอให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  อาจารย์สามารถใช้ห้องเรียนเพื่อทำการสอนแบบออนไลน์ได้ โดยดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด2. การเปิด – ปิดประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย                 - ประตูด้านถนนทรงพล (ด้านหน้า)  เปิดให้บริการเวลา 06.00 - 20.00 น. ทุกวัน                - ประตูเหนือวังและประตูสาธิต  เปิดให้บริการเวลา 06.00 - 20.00 น. เว้นวันหยุด จะปิดเวลา 19.00 น.3. การจัดกิจกรรมภายในอาคารต่าง ๆ จะทำได้ภายใต้เงื่อนไขตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม4. การมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานแบบ Work From Home  ผสมผสานกับปฏิบัติงานในสำนักงาน ขอให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความจำเป็น5. ขอให้บุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแล ติดตาม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดและขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 กันยายน  2564ประกาศ   ณ  วันที่ 14 กันยายน  พ.ศ. 2564


รายละเอียด