ข่าว > การศึกษา > ปาฐกถาศิลป พีระศรี ครั้งที่ 28

share
Facebook
Twitter

ปาฐกถาศิลป พีระศรี ครั้งที่ 28

03 กันยายน 2566

15 กันยายน 2566

80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

"ศิลปากร สู่การบูรณาการศาสตร์ เพื่อสังคมอารยะ

โดย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา

ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

เวลา 13.00-15.30 น.