ข่าว > การศึกษา > ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ d-Saraban ใหม่

share
Facebook
Twitter

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ d-Saraban ใหม่

04 มกราคม 2566

ปีใหม่ ! ใช้ของใหม่ !!

เริ่มแล้ว 1 มกราคม 2566 เปิดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ d-Saraban ใหม่ แทน e-Document เดิมเพื่อรองรับการลงนามในรูปแบบ e-signature และ digital signature ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

หน่วยงานนำร่องได้แก่  ✅ สำนักงานอธิการบดี (• กองคลังตลิ่งชัน • กองกฎหมาย • กองกลาง • กองทรัพยากรมนุษย์ • กองแผนงาน • กองบริหารงานวิชาการ • กองประกันคุณภาพการศึกษา • กองกิจการนักศึกษา​​​​​​​ • กองงานวิทยาเขต เพชรบุรี • สำนักงานตรวจสอบภายใน • กองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ ​​​​​​​• กองคลังนครปฐม) ✅ สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ✅ คณะเภสัชศาสตร์ โดยจะเริ่มใช้ทั้งองค์กรในวันที่ 15 เมษายน 2566

ส่วนระบบ e-Document เดิมยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ระบบจะหยุดให้บริการการสร้างหรือส่งเอกสารใหม่