ข่าว

สัมมนา

images

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ...

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการสรรหาคณะกรรมการฯหรือสรรหาผู้บริหาร ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  "ชุมชนนักปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศ SUITCoP 2021 ครั้งที่ 2"  หัวข้อการประชุม "การใช้ Microsoft Forms ในการจัดทำแบบสำรวจและการลงคะแนนแบบไม่ระบุตัวตน”ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.รับจำนวนจำกัดเพียง 70 ท่าน------------------------------------           ประชุมสัมมนารูปแบบ  Webinar ผ่าน MS Teamsเมื่อผู้สมัครดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้วทางทีมผู้จัดจะแจ้งลิงก์ การประชุมให้ทราบทางอีเมล์ของท่านก่อนวันประชุม-------------------------------------ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตาม link นี้ shorturl.at/dyFOUหรือแสกน QR Code ได้ทันที*************************************************************สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจด้วยดีเสมอมา


รายละเอียด
images

หลักสูตรระยะสั้นถอดรหัสสัญลักษณ์มงคลในศิลปะและวัฒนธรรมจีน...

สนใจศิลปะและวัฒนธรรมจีน/สายงานมัคคุเทศก์หรือวิทยากรจีนต้องไม่พลาดสิ่งนี้! หลักสูตรระยะสั้นที่จะพาไปถอดรหัสและความหมายที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์มงคลของจีนหลักสูตรระยะสั้นถอดรหัสสัญลักษณ์มงคลในศิลปะและวัฒนธรรมจีนศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของสัญลักษณ์มงคลจีนผ่านบริบทของวัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อและสังคมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดเล่งเนี่ยยี่ / วัดย่งฮกยี่ และวัดเล่งเน่ยยี่ 2หากผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับใบประกาศที่นำไปเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาของม.ศิลปากรได้ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะของม.ศิลปากร ไว้สะสมลง Portfolio หรือต่อยอดวิชาชีพได้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 5 กันยายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ https://lifelong.su.ac.thอบรมแบบบรรยายวันที่ 2 , 9 ตุลาคม 2564เวลา 09.00 - 12.00 น.ทัศนศึกษานอกสถานที่ วันที่ 16 , 30 ตุลาคม 2564เวลา 09.00 - 16.00 น.หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeInbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร...

เข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ "การใช้งานระบบ e-Learning (เวอร์ชันใหม่)" ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์การจัดการสอบด้วย Safe Exam Browser (SEB) วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น.คลิกลงทะเบียน https://bit.ly/3zA8ZNwทั้งนี้ทางผู้จัดอบรมจะทำการแจ้ง Link การอบรมให้ผู้ลงทะเบียนทราบก่อนวันอบรม


รายละเอียด
images

พลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาสมอง...

ขอเชิญเข้าร่วมรับชม การบรรยายเชิงปฏิบัติแบบออนไลน์โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา-พลศึกษากับการพัฒนาประเทศหัวข้อ"พลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาสมอง"โดย ศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เอสซีจี แบดมินตัน อะคาเดมี และ การกีฬาแห่งประเทศไทยวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564เวลา 13.00 น. - 16.00 น.จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล


รายละเอียด
images

ขอเชิญเข้าร่วมรับชม การบรรยายออนไลน์...

โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา-พลศึกษากับการพัฒนาประเทศหัวข้อการพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจโดย ศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภาภรณ์อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะพลศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564เวลา 13.00 น. - 16.00 น.จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล


รายละเอียด
images

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ...

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการเรื่อง "ความมั่นคงและสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา" ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านระบบ microsoft team เปิดรับบุคลากรศิลปากรและผู้สนใจ เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://bit.ly/3nkE3Mp สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ม.ศิลปากร 034-109686 ต่อ 221004, 221006


รายละเอียด
images

ประชุมวิชาการ...

โครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรมการประชุมวิชาการเรื่อง“ประสบการณ์งานวิจัย”วันศุกร์ที่ ๒๖มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม


รายละเอียด
images

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี...

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนนิสิต นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม>>>><<<<อบรม "โครงการส่งเสริมความรู้การใช้โปรแกรมสำนักงาน(ไมโครซอฟท์) " ดังนี้1. หลักสูตร Microsoft 365 และOffice Proplus 2019-อบรมแบบออนไลน์-อบรมในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.-รับจำนวน 50 ท่าน2. หลักสูตร PowerApps & Power Automate-อบรมในห้องปฏิบัติการ ชั้น2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์-อบรมในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.-รับจำนวน 40 ท่าน------------------------------------อบรมแบบออนไลน์โดยผ่าน MS Teamsเมื่อผู้สมัครดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้วทางทีมผู้จัดอบรมจะแจ้งลิงก์ สำหรับเข้าอบรมออนไลน์ให้ทราบทางอีเมล์ของผู้สมัครต่อไป-------------------------------------สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตามlinkนี้ http://bit.ly/3v4AahVหรือ QRcode


รายละเอียด
images

ประชุมวิชาการ...

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 (จัดประชุมแบบออนไลน์)เปิดรับบทความวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้- กลุ่มศิลปะและการออกแบบ- กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์- กลุ่มวิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์สุขภาพ /วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม 4 มกราคม – 23 เมษายน 2564ผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบได้ที่ http://conference.su.ac.th/register/


รายละเอียด
images

การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการพัฒนาชุมชนพื้นฐาน...

การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. มีถ่ายทอดสดผ่าน https://www.facebook.com/PMUA.THAI


รายละเอียด
images

สำนักบริการวิชาการ...

โครงการจัดฝึกอบรมจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป หากท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 099 446 9266 หรือ 085 222 4218 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี...

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-5 ชั้น 4 และ 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


รายละเอียด