ข่าว

สัมมนา

images

การอบรม...

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบุคลากรทุกท่านที่มีความต้องการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ด้าน Internet of Things และมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ IoT เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  Internet of Things and its applicationsระยะเวลาการอบรมวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565>>>>> เวลา 09.00 - 12.00 น. วิทยากร : คุณสมเกียรติ  ฉัตรชื่นยศ  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการรับจำนวนจำกัด เพียง 70 ท่านท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.microsoft.com/r/WS0TANFjYDหรือแสกน QR Code ได้ทันที      อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Microsoft Teamsเมื่อผู้สมัครดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้วทางทีมผู้จัดจะแจ้งลิงก์ ให้ทราบทางอีเมลของท่านก่อนวันอบรม


รายละเอียด
images

โครงการอบรมสัมมนา การคิดแบบมีวิจารณญาณกับความฉลาดทางดิจิทัล...

ใบสมัครการคิดแบบมีวิจารณญาณกับความฉลาดทางดิจิทัล


รายละเอียด
images

วันที่ 27 มกราคม 2565...

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนนักปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศ SUITCoP 2021 ครั้งที่ 4" หัวข้อ “การ MONITOR ระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม ZABBIX” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30-11.30 น. วิทยากร : อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี : คุณสราวุฒิ จำปานิล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ การแนะนำระบบจองห้องและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศิลปากร : อ.ดร.สุภาพ เกิดแสงประชุมสัมมนารูปแบบ Webinar ผ่าน MS Teams


รายละเอียด
images

PDPA...

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากรขอประชาสัมพ้นธ์การจัดโครงการอบรมสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มผู้อำนวยการกอง และบุคคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️หลักสูตร "หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (PDPA for Executive)" ระยะเวลาการอบรมรวม 12 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง(ครั้งละ 3 ชั่วโมง) ดังนี้    -ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2565    >>>>> เวลา 13.30 น. – 16.30 น.    -ครั้งที่ 2 วันที่   8 กุมภาพันธ์ 2565 >>>>>  เวลา 13.30 น. – 16.30 น.    -ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565   >>>>>  เวลา 13.30 น. – 16.30 น.    -ครั้งที่ 4 วันที่   8 มีนาคม 2565      >>>>>  เวลา 13.30 น. – 16.30 น.------------------------------------ วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์                      : ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร                      : อาจารย์ชยา ลิมจิตติ  ------------------------------------ ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตามลิงก์นี้ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeP.../viewformหรือแสกน QR Code ได้ทันที-------------------------------------         อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน MS Teamsเมื่อผู้สมัครดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้วทางทีมผู้จัดจะแจ้งลิงก์ การประชุมให้ทราบทางอีเมล์ของท่านก่อนวันประชุม*************************************************************สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจด้วยดีเสมอมา


รายละเอียด
images

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ...

หัวข้อ "การ MONITOR ระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม ZABBIX" ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ในรูปแบบ Webinar ผ่านทาง MS Teams และเมื่อผู้สมัครดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้วทางทีมผู้จัดจะแจ้งลิงก์ การประชุมให้ทราบทางอีเมล์ของท่านก่อนวันประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเพื่อเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ขอให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้  https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfBXwSm4swI5a1EDOPIzmm_SNnwfbSSq3qnlwfRG9d5UnPrRg/viewform


รายละเอียด