ข่าว

สมัครงาน

images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ผู้ประสงค์จะสมัครให้ DownLoad แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th และส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ EMS หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ จ่าหน้าซอง ดังนี้หน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์...

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อทำการสอนที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นั้น บัดนี้ประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือขนส่งเอกชน โดยแนบเงินค่าสม้คร จ่าหน้าซองถึงหน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000วงเล็บมุมซองว่า สมัครงานทั้งนี้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม...

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม เปิดเกมรุกจับมือ​ผู้ประกอบการหอพักเอกชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยกว่า 93 แห่ง ลุยสู้โควิด-19 เต็มพิกัด อธิการ “ชัยชาญ” ย้ำนโยบายดูแลและติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยและมีสวัสดิภาพที่ดี...ตามนโยบาย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ​ ถาวรเวช​ อธิการบดี​ มหาวิทยาลัยศิลปากร​ ให้กองกิจการนักศึกษา ได้​ดูแลนักศึกษาและติดตามการเป็นอยู่ของนักศึกษาในภาวะวิกฤติ​โควิด-​19​ และในสภาวะปกติ เพื่อเป็นการสร้างเครือค่ายหอพักเอกชนภายนอก บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยอาจารย์ ดร.​วิชิต​ อิ่มอารมย์ ​รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา​ และ ​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์​ วัฒนภิโกวิท​ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา​ วังท่าพระ​ รักษาการ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา​ มหาวิทยาลัยศิลปากร​ จึงได้มาการหารือร่วมกับผู้ประกอบการหอพักเอกชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมประชุมมากกว่า ​ 93 หอพัก โดยในการหารือนั้น ผู้ประกอบการต่างพร้อมใจกันให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของนักศึกษา​ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ​นี้เป็นอย่างยิ่ง และให้ความมั่นใจว่าจะพยายามสอดส่องการเข้า-ออก เพื่อเน้นความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากรผู้อยู่หอพักทุกท่าน พร้อมยืนยันให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ทั้งในช่วงวิกฤตนี้ รวมทั้งในสถานการณ์ปกติต่อไปในภายภาคหน้า


รายละเอียด
images

บริการรถ รับ - ส่ง ผู้มีลำดับคิวฉีดวัคซีน วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564...

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จัดบริการรถ รับ - ส่ง ผู้มีลำดับคิวฉีดวัคซีน วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ( โดยย้ายสถานที่จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา )...ท่านสามารถใช้บริการรถรับ - ส่ง ได้บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีตามเวลา ดังนี้07.00 น. : นายรัชชานนท์ อ่ำทัพ08.00 น. : นายธนวัตร สมบูรณ์09.00 น. : นายเสน่ห์ ลิ้มม่วงนิล10.00 น. : นายรัชชานนท์ อ่ำทัพ11.00 น. : นายธนวัตร สมบูรณ์12.00 น. : นายเสน่ห์ ลิ้มม่วงนิล13.00 น. : นายรัชชานนท์ อ่ำทัพ...หมายเลขโทรศัพท์ : นายรัชชานนท์ อ่ำทัพ 086-1602118 / นายธนวัตร สมบูรณ์ 084-3946776 / นายเสน่ห์ ลิ้มม่วงนิล 089-0188233...และขอให้ผู้มีคิวฉีดลำดับถัดไป โปรดเตรียมตัวให้พร้อม โดยสามารถเช็คคิวฉีดได้ที่ http://www.nptvaccine.com/form/checkdata/CHECK


รายละเอียด
images

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีอา...

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสม้คร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป...

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 12-24 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์...

จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 อัตราผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 -16.30 น.)


รายละเอียด
images

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,750 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 อัตราผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.)


รายละเอียด
images

กองทรัพยากรมนุษย์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา  สังกัด งานบริหารทรัพยากรมนุษย์  กองทรัพยากรมนุษย์  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกวานี้  ทางสาขาวิชาสถิติ  สถิติประยุกต์  คณิตศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  จิตวิทยา  และภาษาอังกฤษ  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft  Office  เป็นอย่างดี  มีความรู้  และทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล การจัดทำรายงานสรุปผลและการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถ  download   ใบสมัครได้ที่  www.president.su.ac.th/personnel/  หรือ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่         กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ โทรศัพท์  โทร. 0 2849 7547 โทร. 0 2849 7547 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31  มีนาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

สำนักหอสมุดกลาง รับสมัคร ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการ-คอมพิวเตอร์  มีความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์  เทคโนโลยีทางเว็บไซต์  ระบบฐานข้อมูล  และความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล   มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personnel/  หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่  สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5  อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนคราปฐม  โทรศัพท์  0 3425 5806  หรือกองทรัพยากรมนุษย์  ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถนนบรมราชชนนี  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์   0 2849 7547  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564   ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

กองแผนงาน รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน  กองแผนงาน  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไมต่ำกว่านี้ ทางการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์    วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  สถิติ  หรือ สังคมศาสตร์  มีความรู้ความสามารถในการศึกษา และวิเคราะห์ปัญหา  ข้อมูลและสรุปผล  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  (Microsoft  Office)  มีความรู้ความสามารถในการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานสรุป และประสานงานโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ผู้สมัครสามารถ  download  ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personnel  หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร       ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  โทร. 0 2849 7547  โทร. 0 2849 7547   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

กองประกันคุณภาพการศึกษา รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน  1  อัตรา  สังกัด กองประกัน-คุณภาพการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไมต่ำกว่านี้  ทางการบริหาร  เศรษฐศาสตร์  ศิลปศาสตร์  รัฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  สถิติ  สังคมศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์  มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล  การจัดทำรายงานสรุป  และการติดต่อประสานงาน  เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ   มีความรู้  และทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี    จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ         มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบ  เพศชาย/เพศหญิง  อายุไมเกิน  35  ปีบริบูรณ์   ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personnel/ หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร       ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  โทร. 0 2849 7547  โทร. 0 2849 7547   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะสัตวศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร หรือเศรษฐศาสตร์การเกษตร  หรือเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  หรือบริหารธุรกิจ  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรืออยู่ระหว่างการรออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา  3  เดือน  นับจากวันที่ปิดรับสมัคร  ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กองทรัพยากรมนุษย์  ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  โทร. 0 2849 7547  หรืองานบริหารงานทั่วไป  ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   จังหวัดนครปฐม   โทรศัพท์  0 3425 5790    ต่อ  22142   หรือที่งานบริหารทั่วไป  กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์ 0 3259 4043 ถึง 50 ต่อ 41008, 41003, 41006  หรือที่งานบริหารทั่วไป  กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0 3289 9686 ต่อ 50 ต่อ 300011, 300006, 30009  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูล  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์   เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3410 9686  ต่อ 207016, 207046  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฎิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 200.-บาท (ค่าธรรมเนียมนี้จักเรียกคืนไม่ได้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว) และจัดส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนจัดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ EMS หรือขนส่งเอกชน โดยแนบตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ ค่าธรรมเนียมการสมัครมาด้วย จ่าหน้าซองถึงหน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลประปฐมเจดีย์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000วงเล็บมุมซองว่า สมัครงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และที่เว็บไซต์ www.sc.su.ac.th


รายละเอียด
images

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา...

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 2 ตำแหน่ง โดยเข้าบรรจุด้วยอัตราเงินงบประมาณแผ่นดิน ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาเอกผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ตณะวิทยาศาสตรํ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3410 9686 ต่อ 207016, 207046 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการวิชาการในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ประสงค์จะสมัครให้ DownLoad แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th และส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ EMS หรือขนส่งเอกชนโดยจ่าหน้าซองถึงหน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000้วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน


รายละเอียด
images

ฉบับที่ 7...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2564ทั้งนี้ในรายละเอียดของการเรียนการสอนและการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องขอให้ติดตามประกาศจากทางคณะและหน่วยงานที่สังกัดต่อไป ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า.... สอบถามที่คณะโดยตรง แต่ละคณะจะมีแนวปฏิบัติไม่เหมือนกัน อันเนื่องมาจากธรรมชาติและคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นได้แต่ออกภาพรวมให้คณะไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์และความจำเป็นของตนเอง


รายละเอียด
images

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา...

ผู้ประสงค์สมัคร ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และกรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย พร้อมส่งไฟล์ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาที่ https://forms.gle/bHMjUregSnLUa9R67


รายละเอียด
images

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์...

วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,250 บาท วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาทผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personnel/ หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-5096 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 8.30-6.30 น.)


รายละเอียด
images

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหม...

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตราผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-255-800 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์...

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อทำการสอนที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นั้น บัดนี้ประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ 31,500.-บาท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสานสนเทศ วิทยาการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โทรศัพท์ 0 3414 7001 ต่อ 207016, 207046 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15-28 ตุลาคม 2563


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร 034-255790 ตั้งแต่วันที่ 14 -22 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สัง...

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 2 อัตราผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์  "ประโชติ เปล่งวิทยา" ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-255-800 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

ขยายเวลา รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อทำการสอนที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ 31,500.-บาทผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โทรศัพท์ 0 3424 5300 ต่อ 28016,28046 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563


รายละเอียด
images

ประกาศ การเปิด – ปิด ประตู มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์...

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ออกมาตรการผ่อนคลาย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะดำเนินการเปิด – ปิดประตู เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากร นักศึกษาและบุคคลที่จะเข้ามาติดต่อราชการ มีรายละเอียดและข้อปฏิบัติ ดังนี้1. ประตูทรงพล เปิด – ปิด เวลา 04.00 – 24.00 น. ช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 22.30 น. ถึง 04.00 น.จะดำเนินการในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการโดยการตรวจสอบบุคคล1.1 สำหรับบุคคลภายนอก ห้ามเข้าภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เวลา 22.30 น. ถึง 04.00 น.1.2 ประตูทรงพลจะปิดเวลา 24.00 น. หากบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้าภายในมหาวิทยาลัยจะต้องโปรดแสดงบัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรลูกจ้าง บัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบ ในส่วนนักศึกษาให้แสดงบัตรนักศึกษา2. ประตูเหนือวัง เปิด – ปิดวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 05.30 – 21.00 น.วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 05.30 – 19.00 น.วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด3. ประตูศึกษาศาสตร์ เปิด – ปิดวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 05.30 – 21.00 น.4. ประตูทับแก้ว เปิด – ปิดวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.00 – 18.00 น.วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 06.00 18.00 น. เป็นเส้นทางเฉพาะเดินผ่านเข้า – ออกวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด5. ประตูมาลัยแมน เปิด – ปิดวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.00 – 19.00 น.วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดในการนี้ มหาวิทยาลัยจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด
images

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา...

จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์  "ประโชติ เปล่งวิทยา" ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-255-800 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปไทย...

เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัด ภาควิชาศิลปไทยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-271-379 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

Conservation Summer School Online...

Institute of Conservation, University of Applied Arts Vienna (UNESCO Chair on Conservation and Preservation of Tangible Cultural Heritage) จัดโครงการอบรมเรื่อง ‘Understanding Pigments’ แบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ International Summer School 2020 (แบบทางไกล) ในวันที่ 4, 11, 12, 20, 22, 25 และ 26 มิถุนายน ให้แก่ผู้ที่สนใจพร้อมกับให้โควต้ากับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการส่งบุคลากรเข้าอบรม พร้อมรับใบประกาศนียบัตรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


รายละเอียด
images

มอบเงินรายได้จากการเช่าบูชาพระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปะวิทยากร รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ใ...

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ไทวัฒนกุล ประติมากรผู้ปั้นพระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปะวิทยากร รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจัดสร้างโดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับสำนักงานบริการวิชาการ ได้นำเงินรายได้จากการเช่าบูชาไปมอบให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี จำนวน 250,000 บาท และโรงพยาบาลชะอำ จำนวน 250,000 บาท เพื่อใช้สำหรับจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้รับมอบ


รายละเอียด
images

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า...

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CORONAVIRUS ที่มีแหล่งเริ่มใหม่มาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งมีการติดเชื้อและความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต และปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระมีนักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติผ่านเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โคโรน่า มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรมีมาตรการ ดังนี้ 1.ปิดประตูใหญ่ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ประตูด้านหน้าพระลาน(ประตูแดง) ประตูด้านถนนมหาราช(ประตูเขียว) ประตูด้านกรมศิลป โดยเปิดประตูเล็กเพื่อเป็นการเข้า-ออก และง่ายต่อการตรวจตรา2.ขอสงวนสิทธิ์การเข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร เฉพาะนักศึกษา บุคลากรและหน่วยราชการภายนอกเท่านั้น 3.การทำความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง(ห้องน้ำส่วนรวม) จะมีการทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาและสเปรย์ ฆ่าเชื้อโรค ทุก 2-3 ชั่วโมง 4.ห้องอาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จะจำหน่ายอาหาร เฉพาะ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยราชการภายนอกเท่านั้น 5.สำหรับนักศึกษาของคณะวิชาที่เป็นชาวต่างชาติ โปรดติดบัตรนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ 6.ขอให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนป้องกันการติดเชื้อโรคและเชื้อไวรัส ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ผู้ที่มีไข้ 7.นักศึกษาและบุคลากร ที่มีไข้หรือความผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจควนไปพบแพทย์หรือหน่วยอนามัย ของมหาวิทยาลัย ทันที เพื่อคัดกรองโรค และเชื้อไวรัส เพื่อดำเนินการต่อไป


รายละเอียด