ข่าว > การศึกษา > สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

share
Facebook
Twitter

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

27 พฤษภาคม 2567

คุณน้องใจฟูมาก มาเตรียมพร้อมรับเปิดเทอมกัน !!

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี รวบรวมไว้ให้แล้วนะว่าต้องทำอะไรบ้าง ที่ไหน และติดต่อยังไง ??

1 ก.ค. 2567 เตรียมพร้อมเปิดเทอม

กองบริหารงานวิชาการ

เปิดให้นักศึกษาใหม่ ลงทะเบียน เพื่อเพิ่มข้อมูลนักศึกษาลงใน REG ตามรอบรายงานตัว และยืนยันสิทธิ์

ติดต่อกองบริหารงานวิชาการ 09 8275 6858

สามารถดำเนินการลงทะเบียน SU-IT Account ได้ทันที

หลังจากลงทะเบียน REG เรียบร้อย

ลงทะเบียน SU-IT Account ผ่าน portal.su.ac.th เพื่อใช้งานบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

1. Free WiFi แบบ unlimited ตลอดการศึกษา

2. SU Smart Plus App แอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษา

3. ใช้บริการจาก Microsoft 365 ได้

4. ใช้บริการจาก Google Apps ได้

5. มี SU e-Learning ให้ใช้เรียน Online ที่ไหนก็ได้

6. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

7. บริการแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยทีม ICT SERVICE

8. Free Prints สูงสุด 100 หน้า (100 เครดิต/เทอม)

9. Antivirus ให้ Download ใช้ฟรี

10. บริการ VPN เพื่อเชื่อมต่อระบบ Internet ทางไกล

ตรวจสอบ บริการหลังลงทะเบียน SU-IT Account

1. Login Portal.su.ac.th (ทันทีหลังลงทะเบียน)

2. เชื่อมต่อ SU-WiFi (ทันทีหลังลงทะเบียน)

3. Login Google Apps (2 ชม. หลังลงทะเบียน)

4. Login Microsoft 365 (2 ชม. หลังลงทะเบียน)

นักศึกษาปัจจุบัน

หากมีการเปลี่ยน •คณะ (รหัส นศ.) •ชื่อ-สกุล •เบอร์โทรศัพท์ 

1. ติดต่อกองบริหารงานวิชาการ เพื่อแก้ไข/ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน

2. ติดต่อสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ศูนย์ดูแลนักศึกษา STUDENT CENTER

ติดต่อ 0 3425 5805

หอพักนักศึกษา (สำนักงานหอพักนักศึกษา)

0 3427 5004

สายด่วนกิจการนักศึกษา

09 8595 9297

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานบริการต่าง ๆ ได้ที่ เฟซบุ๊ก BDT.สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร