ข่าว > การศึกษา > โปรดทราบ !! การจำกัดพื้นที่การจัดเก็บบน Google Workspace

share
Facebook
Twitter

โปรดทราบ !! การจำกัดพื้นที่การจัดเก็บบน Google Workspace

23 กุมภาพันธ์ 2566

โปรดทราบ !! การจำกัดพื้นที่การจัดเก็บบน Google Workspace  ของบัญชี silpakorn.edu มีผลบังคับใช้แล้ว


สืบเนื่องจากการที่ได้แจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อขอให้ทุกท่านที่มีบัญชีอีเมล @silpakorn.edu ทำการย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive และ Google Shared Drive ไปยังระบบ Microsoft 365 ที่อยู่ภายใต้บัญชี @su.ac.th เพื่อให้ใช้พื้นที่จัดเก็บไม่เกิน 5 GB ต่อคนตามการปรับเปลี่ยนนโยบายของ Google ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นั้น


ขณะนี้ถึงเวลาที่ Google ได้เริ่มจำกัดการใช้พื้นที่ขององค์กรแล้ว ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้บริการของ Google ที่มีการใช้พื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มขึ้นได้แล้วเนื่องจากมีการใช้พื้นที่เกินกว่าที่กำหนด (แต่อีเมล และระบบที่ไม่ได้สร้างไฟล์เพิ่ม เช่น Google Meet ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ) 


ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการล่วงหน้าร่วมกับ Google โดยสร้างโดเมนใหม่ภายใต้ชื่อ g.su.ac.th โดยทุกท่านจะมีพื้นที่จัดเก็บ 5 GB และสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บและระบบ Google ร่วมกันทั้งองค์กรได้อย่างราบรื่นภายใต้นโยบายพื้นที่จัดเก็บของ Google โดยสำนักดิจิทัลฯ อยู่ระหว่างเตรียมบัญชีผู้ใช้สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ปัจจุบันก่อนประกาศเริ่มใช้งานต่อไป