ข่าว > การศึกษา > คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม SU One Stop Service

share
Facebook
Twitter

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม SU One Stop Service

03 กุมภาพันธ์ 2566

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม SU One Stop Service แล้ว !!!

คณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมมือกับ 4 หน่วยงานเดิม (• สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี • กองบริหารงานวิชาการ • กองกิจการนักศึกษา • งานสื่อสารองค์กร) ในระบบ SU One Stop Service เพื่อบริการแก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย ให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

ท่านสามารถแจ้งเรื่องผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ

1. Web Form จาก Link ที่ SU Web Portal

2. Facebook Messenger เพจมหาวิทยาลัยศิลปากร • สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี • กองบริหารงานวิชาการ • กองกิจการนักศึกษา • คณะเภสัชศาสตร์

และหน้าเว็บที่มีสัญลักษณ์ Facebook Messenger Chat Bubble เช่น su.ac.th และ reg.su.ac.th

คุณมีปัญหาเราช่วยแก้... แจ้งเรื่องมาที่ SU One Stop Service ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป