ข่าว > การศึกษา > กำหนดวัน

share
Facebook
Twitter

กำหนดวัน

28 กรกฏาคม 2566

กำหนดวัน พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565

บัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ต้องยืนยันตนภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เท่านั้น
ขั้นตอนตามลิงก์ต่อไปนี้ https://bit.ly/3CZTamV

* รายละเอียดในแต่ละคณะ จะแจ้งให้ทราบต่อไป *