ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

06 พฤศจิกายน 2566

กสทช.- กตป.- มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ในโครงการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการจัดให้มีสัญญานโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) และพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ที่กสทช.ดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องอมราวดี ๑ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร จังหวัดยโสธร