ข่าว > การศึกษา > สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

share
Facebook
Twitter

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

07 พฤษภาคม 2567

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างห้องต้นแบบ Smart System ด้วย Internet of Things (Smart Pilot Room System Project with IoT)” มีรายละเอียดดังนี้

------------------------------------------------------

วันที่ และระยะเวลาการอบรม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567>>>>> เวลา 09.00 - 16.00 น. (จำนวน 6 ชั่วโมง)

------------------------------------------------------

วิทยากร

: คุณสมเกียรติ ฉัตรชื่นยศ 

------------------------------------------------------

ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตาม link นี้

https://forms.office.com/r/s7f015E2GK

หรือแสกน QR Code ได้ทันที

------------------------------------------------------

อบรมในรูปแบบ Onsite 

        -ห้อง2304(ช่วงเช้า) ชั้น3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล                                        

        -ห้องฝึกปฏิบัติการชั้น 3 (ช่วงบ่าย) ชั้น3 อาคาร ศร.1 

          วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ปล. ทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรรูปแบบดิจิทัลทางอีเมลของท่าน เมื่อการบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว

************************************************************

ติดต่อสอบถาม : Tel. : 081-2904198 (คุณณัฐสิรี)

@line : 081-2904198

MSTeamsChat : nokkaew_n@su.ac.th

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

- website(สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี) : bdt.su.ac.th

- website (หลักสูตรการอบรม) : https://tinyurl.com/ynzoxj85

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจด้วยดีเสมอมา