ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี

03 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี กับศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ ในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสถาปนิกอาวุโส ในวาระครบรอบ 90 ปี สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์