ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ

24 พฤษภาคม 2567

รศ. ดร. ภก.ธีรศักดิ์ โรจนราธา จากสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจาก American Chemical Society (ACS) ให้เป็น ACS Sustainability Star 1 ใน 30 นักเคมี และนักวิจัยทั่วโลกที่มีผลงานโดดเด่นด้านความยั่งยืน