ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

30 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2567 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ  โรงแรมผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้