ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับ

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับ

08 พฤษภาคม 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นเภสัชกรแห่งชาติ ในวาระครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม