ข่าว > การศึกษา > ร่วมระลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

share
Facebook
Twitter

ร่วมระลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

07 กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมระลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อันเป็นที่รักยิ่งของชาวศิลปากร


ผ่าน Wallpaper 131st Silpa Bhirasri หลากหลายรูปแบบตามสไตล์ให้ชาว One Silpakorn

สามารถดาวน์โหลดใช้พร้อมกันได้ทาง Silpakorn University เท่านั้น


แล้วพบกันในงาน 131st SILPA BHIRASRI One Silpakorn Connect Day

15 กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ


อ่านต่อ...