ข่าว > การศึกษา > ไม่ว่าจะแต่งกายแบบไหน หัวใจเราคือชาวศิลปากร

share
Facebook
Twitter

ไม่ว่าจะแต่งกายแบบไหน หัวใจเราคือชาวศิลปากร

12 พฤษภาคม 2566

โดยนักศึกษาสามารถแต่งกายตามเพศสภาพหรืออัตลักษณ์ทางเพศได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาตามเพศสภาพ หรือเพศสภาวะ หรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ

รายละเอียด:https://bit.ly/42viuN1