ข่าว > การศึกษา > แจ้งด่วน...! การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft ในการให้บริการพื้นที่บน OneDrive

share
Facebook
Twitter

แจ้งด่วน...! การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft ในการให้บริการพื้นที่บน OneDrive

24 มกราคม 2567

Microsoft จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการพื้นที่ใช้งานบน OneDrive สำหรับการศึกษา Microsoft 365 Education โดยปรับลดขนาดพื้นที่ใช้งานลง จากขนาดพื้นที่เดิมบัญชีละ 1 TB เป็นขนาดพื้นที่ใหม่ บัญชีละ 100 GB ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จึงขอความร่วมมือในการให้ท่านตรวจสอบการใช้งานพื้นที่บน OneDrive และทำการโอนย้ายข้อมูลให้เหลือพื้นที่การใช้งานไม่เกิน 100 GB ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

หากต้องการพื้นที่จัดเก็บเพิ่ม กรุณาแจ้งความต้องการผ่านช่องทางนี้

สำหรับบุคลากร : https://l.uni.net.th/gw8j1i9cek

สำหรับนักศึกษา : https://l.uni.net.th/xns3a6wd2z