ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

06 มิถุนายน 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้ามอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่องให้แก่ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล