ข่าว > การศึกษา > สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

share
Facebook
Twitter

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

31 มกราคม 2567

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันแบบโดยไม่ต้องใช้โค้ด (No-Code) ด้วย Google AppSheet"  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

---------------------------------------------

อบรมวัน 27  กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 09.30-16.30 น.(6ช.ม.)

วิทยากร  : - คุณพุทธรักษ์ มุลเมือง 

                  - คุณชวิน สระบัว 

จากบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด 

---------------------------------------------

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น

รับจำนวนจำกัด

-Online ผ่านMicrosoft Teams 

<<รับจำนวน 60 ท่าน>>

-Onsite ณ ห้องปฏิบัติการ 2301 ชั้น3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

<<รับจำนวน 40 ท่าน >> หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน>>

*********************************************

ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตาม link นี้

https://forms.microsoft.com/r/f8Qqpk304n

หรือแสกน QR Code ได้ทันที

--------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถาม : Tel. : 081-2904198 (คุณณัฐสิรี)

@line : 081-2904198

MSTeamsChat : nokkaew_n@su.ac.th


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

- website(สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี) : bdt.su.ac.th

- website (หลักสูตรการอบรม) : https://tinyurl.com/ynzoxj85


สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจด้วยดีเสมอมา

#อบรมบริการวิชาการ

#โครงการอบรมมศก.

#SUTraining

#ทีมศิลปากร