ข่าว > การศึกษา > สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

share
Facebook
Twitter

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

29 มกราคม 2567

แนะนำวิธีใช้งาน Microsoft Teams อย่างปลอดภัยเมื่อใช้เครื่องสาธารณะ

ปลอดภัยด้วย • Private Browser Mode และ • Logout ออกจากระบบ และ • ปิด Browser เมื่อเลิกใช้งาน