ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดี

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดี

03 พฤษภาคม 2567

กับรองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมสภาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST)