ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับ

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับ

08 พฤษภาคม 2567

ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นเภสัชกรแห่งชาติ ในวาระครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม