ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

24 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2567 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ (เขาพระตำหนัก) จ.ชลบุรี

จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้