ข่าว > การศึกษา > หน่วยงานที่ นักศึกษา/บุคลากร ต้องติดต่อเมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

share
Facebook
Twitter

หน่วยงานที่ นักศึกษา/บุคลากร ต้องติดต่อเมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

14 พฤษภาคม 2567

เพื่อความถูกต้องในการใช้งาน SU Net Services (สิทธิใช้บริการต่าง ๆ)

ผู้ใช้บัญชี SU-IT Account เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น •เปลี่ยนชื่อ-สกุล(TH-ENG) •เบอร์โทรศัพท์ •รหัสนักศึกษา •สถานะการศึกษา(ตรี/โท/เอก) •สถานะ(ศิษย์เก่าเปลี่ยนมาเป็นบุคลากร)

กรุณาติดต่อ •กองทรัพยากรมนุษย์(บุคลากร) •กองบริหารงานวิชาการ(นักศึกษา) •สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงข้อมูลใน SU-IT Account หรือ / เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนได้

คำแนะนำ ควรแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในช่วงปิดภาคการศึกษา  เพื่อให้ข้อมูลถูกปรับปรุงเรียบร้อยก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่