ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีและแสดงความกตัญญุตาแด่

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีและแสดงความกตัญญุตาแด่

08 พฤษภาคม 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรประโชติ เปล่งวิทยา คณบดีคนแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นเภสัชกรแห่งชาติ ในวาระครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม