ข่าว > การศึกษา > กสทช.- กตป.- มหาวิทยาลัยศิลปากร - จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด

share
Facebook
Twitter

กสทช.- กตป.- มหาวิทยาลัยศิลปากร - จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด

26 ตุลาคม 2566

กสทช.- กตป.- มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมสนทนากลุ่มในโครงการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการจัดให้มีสัญญานโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) และพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ที่กสทช.ดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๖ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด ในวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖


อ่านต่อ...