ข่าว > การศึกษา > ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร

06 มิถุนายน 2567

ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (IIT)

ขั้นตอนการตอบแบบประเมิน

1. เมื่อสแกน QR Code (URL : https://itas.nacc.go.th/go/iit/56t4lo)แล้ว  ให้ระบุ Code หน่วยงานมหาวิทยาลัยศิลปากร "36cefe" จากนั้น กดปุ่มยืนยัน

2. กรอกเบอร์มือถือของท่านและรอรับรหัส OTP เพื่อตอบแบบประเมิน