ข่าว > การศึกษา > กสทช.- กตป.- มหาวิทยาลัยศิลปากร - เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

share
Facebook
Twitter

กสทช.- กตป.- มหาวิทยาลัยศิลปากร - เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

27 ตุลาคม 2566

กสทช.- กตป.- มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมสนทนากลุ่มในโครงการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการจัดให้มีสัญญานโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) และพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ที่กสทช.ดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๖ ในพื้นที่ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖


อ่านต่อ...