ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

18 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 15 - 17 มีนาคม  2567 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้