ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

13 พฤศจิกายน 2566

กสทช. - กตป. มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ในโครงการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) และพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ที่ กสทช. ดำเนินการ ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร จังหวัดยโสธร