ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

05 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้