ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

27 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 24 - 26  พฤษภาคม 2567 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้