การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

มหาวิทยาลัยมีการจัดทำเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ supply.su.ac.th ในทุกๆปี

และมีการจัดทำเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ supply.su.ac.th ในทุกๆปี [ลิ้งค์ 1] [ลิงค์ 2]