ความสำเร็จ > งานสร้างสรรค์ > ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ศรีพงษ์

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ศรีพงษ์

10 ธันวาคม 2563

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Presentation โดยวิธีออนไลน์ ผลงานชื่อ Implementation of Web-based Instruction with Blended Laboratory ในการประชุม The 12th International Conference on Education Technology and Computers (ICETC 2020)