ความสำเร็จ > งานสร้างสรรค์ > นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขัน ArchiCAD skill contest 2017 ภายใต้หัวข้อ "ปลุก idea บ้าน Super Hero"

share
Facebook
Twitter

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขัน ArchiCAD skill contest 2017 ภายใต้หัวข้อ "ปลุก idea บ้าน Super Hero"

31 สิงหาคม 2559

นายบดินทร์ สิริอาภานนท์ 
Badin Siriarphanont

ชนะเลิศการแข่งขัน ArchiCAD skill contest 2017 
ภายใต้หัวข้อ "ปลุก idea บ้าน Super Hero"

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา