ความสำเร็จ > งานสร้างสรรค์ > ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. กัญชรส นาคสินธุ์ ชั้น ม.6/3

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. กัญชรส นาคสินธุ์ ชั้น ม.6/3

11 มิถุนายน 2563

แผนการเรียนศิลปกรรม โรงเรียนสาธิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรม อันดับ ๑

ผลงานชื่อ 2020 Period of Night mare

จากการประกวดศิลปกรรมเยาวชนแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2563