ความสำเร็จ > งานสร้างสรรค์ > ขอแสดงความยินดีกับ นายนัทธพงศ์ คงรักษ์

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัทธพงศ์ คงรักษ์

24 กันยายน 2563

ว่าที่บัณฑิต ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 9 (PART9) ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน การประกวดออกแบบจากโครงการ ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) ถึง 2 รายการ
1. ประเภทชุด Generation Y ชื่อผลงาน ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน
2. ประเภทชุด Finale ชื่อผลงาน ความเจิดจรัส
ได้รับเงินรางวัลจำนวนประเภทละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล