ความสำเร็จ > งานสร้างสรรค์ > ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย

10 ธันวาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ Top 2% ของโลก นักวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด สาขา Energy พิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563) ที่มา : Stanford University (2020)
อ่านต่อ...