ข่าว > การศึกษา > SILPA BHIRASRI DAY 2021 NEW NORMAL !! 15 กันยายน 2564

share
Facebook
Twitter

SILPA BHIRASRI DAY 2021 NEW NORMAL !! 15 กันยายน 2564

09 กันยายน 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ทำให้มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ไม่สามารถเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี ในปีนี้ได้

มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมระลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อยู่ ณ ที่พักของท่านเอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเป็นไปตามมาตราการควบคุมโรคระบาดของทางรัฐ ส่วนกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการจำกัดผู้เข้าร่วมให้ไม่เกิน 25 คน สำหรับการร่วมพิธีระลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
ท่านสามารถติดตามข้อมูลและรับชมพิธีการดังกล่าวผ่านทาง
Facebook Page : Silpakorn University
Youtube : SilpakornChannel

มหาวิทยาลัยศิลปากร หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย