ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

11 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2567 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้