ข่าว > การศึกษา > วิธีประกาศคะแนนสอบ PDPA style

share
Facebook
Twitter

วิธีประกาศคะแนนสอบ PDPA style

01 กรกฏาคม 2565

วิธีการประกาศคะแนนสอบผ่าน Assignments ชั้นเรียนออนไลน์ เป็นไปตาม พ.ร.บ. PDPA และการเข้าดูคะแนนสำหรับนักศึกษา ใน MS Teams

การประกาศคะแนนสอบ
1. คลิกเมนู Assignments
2. คลิกปุ่ม Create เลือก Assignment
3. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน Assignment
4. อาจารย์ให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคน (โดยนักศึกษาสามารถดูคะแนนได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น)
5. ในเมนู Grades แสดงภาพรวมคะแนนทุกงานของนักศึกษา อาจารย์สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel ได้

การเข้าดูคะแนนสำหรับนักศึกษา
วิธีที่ 1 คลิกแท็บ Activity > Feed > เลือกหัวข้อที่ต้องการ
วิธีที่ 2 คลิกแท็บ Assignments > จะปรากฎงานทั้งหมดที่ถูกมอบหมาย สามารถคลิกหัวข้องานที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสาร การประกาศคะแนนสอบผ่าน Assignments ชั้นเรียนออนไลน์ เป็นไปตาม พ.ร.บ. PDPA และการเข้าดูคะแนนสำหรับนักศึกษา ใน MS Teams (ไฟล์ PDF) : https://bit.ly/3ujahfF

อ่านต่อ...