ข่าว > การศึกษา > เปิดรับสมัคร

share
Facebook
Twitter

เปิดรับสมัคร

06 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหาผู้บริหาร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 0 2105 4686 ต่อ 100232-100235 โทรสาร 0 2849 7505 ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ...