ข่าว > การศึกษา > ป.โท ด้านเคมี 2 รายวิชา ป.โท ด้านเคมี จากคณะวิทยาศาสตร์

share
Facebook
Twitter

ป.โท ด้านเคมี 2 รายวิชา ป.โท ด้านเคมี จากคณะวิทยาศาสตร์

26 พฤษภาคม 2565

อยากเรียนต่อ ป.โท ด้านเคมีต้องไม่พลาด
หรือ Upskill ต่อยอดความรู้ให้โดดเด่นก็ทำได้
กับ 2 รายวิชา ป.โท ด้านเคมี จากคณะวิทยาศาสตร์

- 513 751 เคมีอินทรีย์ฟิสิกัลขั้นสูง
- 513 753 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1

- Upskill เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ทบทวนและเพิ่มพูนทักษะที่เคยเรียน
- ผ่านเกณฑ์ประเมินผล รับประกาศนียบัตร และสะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนเมื่อสอบเข้ามาเป็นนักศึกษา ม.ศิลปากร
- ทดลองเรียนก่อนตัดสินใจศึกษาต่อระดับ ป.โท

- เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2565
ผ่านทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th
หรือแจ้งลงทะเบียนผ่าน Line ID : su4life

- พิเศษ! ส่วนลด 20% มอบให้กับ
* นักศึกษา ม.ศิลปากร
* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร
* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร
* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร

- พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/

อ่านต่อ...