ข่าว > การศึกษา > ขอแสดงความยินดี

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดี

28 เมษายน 2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)