ข่าว > การศึกษา > ระบบบันทึกประวัติการรับวัคซีน

share
Facebook
Twitter

ระบบบันทึกประวัติการรับวัคซีน

17 เมษายน 2565

ขอเชิญชวนชาวศิลปากรบันทึกผลการตรวจ ATK

ระบบบันทึกประวัติการรับวัคซีน สามารถใช้บันทึกผล ATK ได้ด้วย สามารถใช้เพื่อรวมศูนย์ข้อมูล และแสดงผลประวัติวัคซีน และ ATK ในระดับ บุคคล ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย (ตามสิทธิ์ที่กำหนด)

ลดปัญหาการรวบรวมข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

เข้าถึงระบบได้ที่ SU Web Portal (ไอคอน Vaccination Record) หรือ ทางลิงก์ : https://bit.ly/3uO11kn