ข่าว > การศึกษา > ปิดให้บริการชั่วคราว

share
Facebook
Twitter

ปิดให้บริการชั่วคราว

29 มีนาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง งดให้บริการโครงการผลิตน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั่วคราว

......................

ด้วยโครงการผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่ามีบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูง จึงมีความจำเป็นให้บุคลากรกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการ ส่งผลให้จำนวนพนักงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงของดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2565 เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโดยรอบโครงการฯ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของบุคลากรและผู้รับบริการ

***** ขออภัยในความไม่สะดวก ******