ข่าว > การศึกษา > รายวิชาที่ได้รับเสียงตอบรับดีทุกรอบกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

share
Facebook
Twitter

รายวิชาที่ได้รับเสียงตอบรับดีทุกรอบกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

03 กุมภาพันธ์ 2565

รายวิชาที่ได้รับเสียงตอบรับดีทุกรอบกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
.
4 รายวิชาระดับ ป.โท ด้านการศึกษา เหมาะสำหรับครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการ Upskill การวิจัย เพื่อเสนอขอผลงานทางวิชาการ หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับ ป.ตรี ก็เรียนไว้สะสมหน่วยกิตได้
.
- 464 460 วิธีวิทยาการการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
- 464 473 การวิจัยและพัฒนา
- 464 477 เทคโนโลยีและเครื่องมือวิจัย
.
- Upskill การวิจัยเพื่อต่อยอดวิชาชีพครู
- ค้นหาความชอบและความถนัดของตนเอง
- ผ่านเกณฑ์แล้ว ได้ประกาศนียบัตรและเทียบโอนได้ ไม่ต้องเรียนซ้ำ
.
ตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th
.
พิเศษสุด ๆ มีส่วนลด 20% ให้กับ
* นักศึกษา ม.ศิลปากร
* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร
* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร
* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร
.
หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/