ข่าว > การศึกษา > โครงการอบรม Sharepoint Online for End User/Power User

share
Facebook
Twitter

โครงการอบรม Sharepoint Online for End User/Power User

20 มกราคม 2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์2565 อบรมแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams โดย คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม


ลิงก์แบบฟอร์มใบสมัคร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE_U_-0Cbpk_LZVDOz_TOWvr5uDt3i0bRpqunPdNyCSboPOw/viewform