ข่าว > การศึกษา > ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรวัคซีน อว. เข็มที่ 3

share
Facebook
Twitter

ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรวัคซีน อว. เข็มที่ 3

21 ธันวาคม 2564

เรื่อง การจัดสรรวัคซีน อว. เข็มที่ 3

ด้วยกระทรวง อว. จะจัดสรรวัคซีนฯ เข็ม 3 ด้วยวัคซีน Pfizer ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนดังกล่าว ขอให้แสดงความประสงค์ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 13.00 น.

แบบสำรวจเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 (เข็มที่ 3) ยืนยันตัวตนผ่าน อีเมล @su

https://forms.office.com/r/6tJhhMX12P

แบบสำรวจเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 (เข็มที่ 3) มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่บังคับ sign in

https://forms.office.com/r/mPC5YpEBXQ